Gå til hovedindholdet

Departementet

Departementet er det politiske niveau i organisationen og varetager sekretariatsbetjeningen af ministeren i sager, der kræver ministerens inddragelse.

Organisering

Ministeren

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen

Departementschefen

Departementschef Henrik Studsgaard

Afdelingscheferne

Afdelingschef Anders Mikkelsen:
EU og Internationalt

Afdelingschef David Fjord Nielsen:
Koncernstyring og Analyse

Afdelingschef Per Krogsgaard Christensen:
Fødevarer og Miljø

Afdelingschef Jakob Møller Nielsen:
Natur og Jordbrug

Afdelingschef Christian Vind:
Vand og Akvakultur

Minister- og ledelsessekretariatet

Kontorchef: Janne Birk Nielsen

Presse og koncernkommunikation

Kontorchef: Mette Thorn

Koncern økonomi

Kontorchef: Kasper Rise

Koncern HR

Kontorchef: Katrine Barnkob Lindgreen.

Koncern jura

Kontorchef: Paolo Perotti

Analyse, forskning og digitalisering 

Kontorchef: Lars Møller Christiansen

Fødevarer og forbruger

Kontorchef: Marie Louise Flach de Neergaard

Veterinærkontoret

Kontorchef: Paolo Drostby  

Miljø, teknologi og eksport

Kontorchef: Tejs Binderup

EU og internationalt

Kontorchef: Jesper Wulff Pedersen

EU – landbrug og fiskeri

Kontorchef: Sofus Rex

Landbrug og miljø

Kontorchefer: Morten Ejrnæs og Hans Peter Olsen

Natur og klimatilpasning

Kontorchef: Charlotte Brøndum

Overfladevand og grundvand

Kontorchefer: Peter Østergaard Have og Mikkel Dam Schwartz

Hav og akvakultur

Kontorchef: Katrine Nissen

Opdateret 17. oktober 2017

MENU