Gå til hovedindholdet

Miljø- og fødevareministeriets opgaver

Understøttelse af bæredygtig og innovativ fødevareproduktion og eksport, naturbevaring, miljøhensyn, forbrugerbeskyttelse og -oplysning er centrale opgaver i Miljø- og Fødevareministeriet.

Det er Miljø- og Fødevareministeriet, der arbejder med rammerne for landbrugets, fiskeriets og de øvrige fødevareerhvervs produktion og udvikling. Ministeriet fremmer bæredygtige og ressourceeffektive løsninger og bidrager med at udvikle et erhverv, der skal skabe mere vækst og flere arbejdspladser i Danmark, samtidig med der bliver passet på naturen, miljøet og vores drikkevand.

Naturen er central for hele Miljø- og Fødevareministeriets virke. Både fordi den er grundlag for alt liv og al fødevareproduktion, og fordi den tilbyder en stor rigdom af muligheder i vores fritid. Derfor arbejder ministeriet på at beskytte skove, søer, kyster og de åbne landskaber, og sørger for aktivitets- og oplevelsesmuligheder i forskellige dele af naturen.

Samtidig arbejder ministeriet for, at den mad, vi spiser, er sund og sikker, at vi kan undgå unødig kemi i bl.a. tøj, legetøj, sæbe og boliger samt at tage hånd om andre miljøpåvirkninger, der kan påvirke os i hverdagen.

Opgaverne løses af en række medarbejdere i departementet og ministeriets seks styrelser, der har afdelinger over det meste af landet. 

Samarbejde
Miljø- og Fødevareministeriet har mange samarbejdspartnere, både herhjemme og i udlandet.

I Danmark har ministeriet tæt samarbejde med en række branche- og interesseorganisationer, forskningsinstitutioner og andre offentlige myndigheder.

Udenfor landets grænser er EU’s institutioner samt myndigheder og kolleger i de andre EU-medlemslande højt prioriterede samarbejdspartnere, og internationalt lægger Miljø- og Fødevareministeriet kræfter i samarbejdet indenfor OECD, FAO og WTO.

Opdateret 22. december 2016

MENU