Gå til hovedindholdet

Klagecenteret

- Vi vil være forbillede for klagebehandling i staten - med borgeren i fokus.

Klagecentret og Natur- og Miljøklagenævnet forventes sammenlagt til et nyt klagenævn


Ved årsskiftet 2016/2017 overføres det nye klagenævn – ligesom de øvrige nævn, der flytter til Nævnes Hus i Viborg - til Erhvervs- og Vækstministeriet.

Læs hele nyheden

Regeringen har besluttet at flytte en række opgaver  og dermed et stort antal statslige arbejdspladser fra København.

Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri skal som en del af denne plan flytte til Viborg. Fra 1. maj 2016 etablerer vi en "forpost" i Viborg og 2. januar 2017 er hele arbejdspladsen flyttet.

Flytningen vil ikke få praktisk betydning for dig, der ønsker at klage. Vores mail adresser og telefonnumre forbliver indtil videre uændrede, og flytningen ændrer ikke på vores behandling af klager.

Læs også Miljø- og Fødevareministeriets pressemedelselse om sagen her

Du kan finde vores afgørelser på Klagecenterets afgørelsesportal: Link til afgørelsesportal

Folketingets Ombudsmand om Klagecentret:

Folketingets Ombudsmand om de markant kortere sagsbehandlingstider. Se her

Folketingets Ombudsmand er generelt tilfreds med os. Se rapport

Om os

Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri er en mindre, selvstændig myndighed inden for Miljø- og Fødevareministeriet.

Aktuelt består vi af 1 chef, 1 souschef (teamleder), 8 sagsbehandlere, 1 kontorfuldmægtig og 2 studentermedarbejdere. 

Vi er inddelt i 2 teams:

  • Team KO & Fødevarer
  • Team Areal & Projekt

I 2016 forventer vi at modtage omkring 800 klager.

Mål

Vores mål er en sagsbehandlingstid på højst 6 måneder, fra vi modtager sagen hos os. Vores sagsbehandlingstid er i øjeblikket gennemsnitligt 9 måneder.

 

Digital post pr. 1. april 2015

Klagecentret sender fra 1. april 2015 afgørelser, kvitteringer og partshøringer med digital post til din e-boks. Hvis du ikke er tilsluttet e-boks, sender vi som hidtil med almindelig brevpost.

Kontakt

Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon 33 92 37 10
kflf@kflf.dk 

Telefontid: Mandag - torsdag 9 - 16, fredag 9 - 15

Opdateret 30. august 2016

MENU