Gå til hovedindholdet

Hvad får jeg ud af at klage?

Sådan endte klagesagerne 

 

Fødevarestyrelsen20152014
Afgørelsen fastholdt51,2%53,5 %
Sagen hjemvist2,5%  6,4 % 
Afgørelsen ændret2,5%  0 %
Klagen afvist15,8% 17,8 %
Klagen blev trukket tilbage1,9%  4,5 %
Sagen blev genoptaget af styrelsen                                   26,1% 17,8 %

 

 

NaturErhvervstyrelsen

Enkeltbetaling
Afgørelsen fastholdt30,3%58,4 %
Sagen hjemvist4,3%  3,0 %
Afgørelsen ændret0%  0,2 %
Klagen afvist13,4%   7,0 %
Klagen blev trukket tilbage0,4%   0,9 %
Sagen blev genoptaget af styrelsen51,6%  30,5 %
Krydsoverensstemmelse
Afgørelsen fastholdt65,1%39,2 %
Afgørelsen hjemvist 8,3%   1,5 %
Afgørelsen ændret1,6%   1,5 %
Klagen afvist3,2%  6,7 %
Klagen blev trukket tilbage1,6%  0,7 %
Sagen blev genoptaget af styrelsen20,2%50,4 %
Andet
Afgørelsen fastholdt35,4%41,3 %
Afgørelsen hjemvist 8,6%  9,1 %
Afgørelsen ændret1,9%  0,4 %
Klagen afvist8%  3,9 %
Klagen blev trukket tilbage1,4%   1,4 %
Sagen blev genoptaget af styrelsen44,7%43,5 %

 

 Når vi fastholder en afgørelse, betyder det, at vi er enige i afgørelsen.
 
At vi hjemviser sagen betyder, at styrelsens behandling af sagen ikke har levet op til kravene, og at vi derfor sender sagen tilbage - derefter skal styrelsen træffe en ny afgørelse.
 
Når vi ændrer en afgørelse, betyder det, at vi er helt eller delvist uenige i den og selv træffer en ny afgørelse - uden at sende sagen tilbage til styrelsen.
 
Når vi afviser en klage, er det typisk fordi, der er klaget for sent, eller fordi det, der klages over, ikke er en afgørelse.
 
Når en klage bliver trukket tilbage, skyldes det typisk, at klageren har fundet ud af, at der alligevel ikke er nogen grund til at klage.
 
Genoptaget betyder, at styrelsen på baggrund af klagen har genoptaget sagen og træffer en ny afgørelse.
 
Vores afgørelser er endelige - du kan altså ikke klage over vores afgørelser til anden administrativ myndighed. Du kan derimod klage til Folketingets Ombudsmand eller anlægge sag ved domstolene.

Kontakt

Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon 33 92 37 10
fkc@fkc.fvm.dk

Link til medarbejderoversigt

Opdateret 1. august 2016

MENU