Gå til hovedindholdet

Idégrundlag

Vores værdier:

  • Kvalitet
  • Objektivitet
  • Retssikkerhed
  • Det hele menneske

Vores vision:

Vi vil være forbillede for klagebehandling i staten - med borgeren i fokus

Vores mission:

Behandle klager over afgørelser truffet af Fødevarestyrelsen og NaturErhvervstyrelsen

Kontakt

Klagecenter for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Rentemestervej 8
2400 København NV
Telefon 33 92 37 10
fkc@fkc.fvm.dk

Link til medarbejderoversigt

Opdateret 1. august 2016

MENU