Gå til hovedindholdet

Handlingsplan

Handlingsplan for fødevareministeriets kommunikation

Fødevareministeriet har udarbejdet en handlingsplan, som skal bidrage til at realisere kommunikationspolitikken frem mod 2014.
 
Ambitionen er, at al kommunikation både internt og eksternt styrkes. Det kræver en fælles bevidsthed om og forståelse af, hvad kommunikation kan bidrage med i ministeriets opgaveløsning. Målet er, at Fødevareministeriets medarbejdere udvikler sig til stærke ambassadører for ministeriet.
 
Den interne kommunikation mellem medarbejdere og ledere og mellem de forskellige led og niveauer i organisationen skal understøttes og udvikles, så alle har det bedste afsæt for at løse de daglige opgaver. Formidling af viden, nyheder og erfaringer på tværs af ministeriet skal forbedre og styrkes, så vi sikrer en kvalificeret og effektiv opgaveløsning og styrker sammenhængskraften på tværs af ministeriet.
 
Derfor indeholder handlingsplanen ni indsatsområder, som skal understøtte en sådan udvikling og gennemføres frem til 2014.
 
Læs handlingsplanen for de ni indsatsområder

Kontakt

Departementet
Koncernkommunikation
Kommunikationschef Lene Lund Hansen
Tlf. 25420134
Mail: llha@fvm.dk

Opdateret 1. august 2016

MENU