Gå til hovedindholdet

Mål- og resultatplaner

Mål- og resultatplanerne er et led i Miljø- og Fødevareministeriets koncernstyring, der skal understøtte en effektiv opgavevaretagelse og en aktiv opfølgning på de mål, der er gældende for de enkelte institutioner. Miljø- og Fødevareministeriets departement indgår årlige mål- og resultatplaner med institutionerne på ministerområdet.

Herunder findes Miljø- og Fødevareministeriets mål- og resultatplaner for 2018 samt for årene 2017 og 2016.

I perioden fra 2011 til 2015 findes desuden mål- og resultatkontrakter for det tidligere Miljøministerium og det tidligere Fødevareministerium og deres respektive styrelser.

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2015

Fødevarestyrelsen
NaturErhvervstyrelsen

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2015

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Kystdirektoratet

Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt for Natur- og Miljøklagenævnet 2015

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2014

Fødevarestyrelsen
NaturErhvervstyrelsen

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2014

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Kystdirektoratet

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2013

Fødevarestyrelsen
NaturErhvervstyrelsen

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2013

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Kystdirektoratet

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2012

Fødevarestyrelsen
NaturErhvervstyrelsen

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2012

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Kystdirektoratet

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2011

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Kontakt

Departementet
Økonomienheden
Mail: mfvm@mfvm.dk

Opdateret 18. maj 2018

MENU