Gå til hovedindholdet

Mål- og resultatplaner

Mål- og resultatplanerne er et led i Miljø- og Fødevareministeriets koncernstyring, der skal understøtte en effektiv opgavevaretagelse og en aktiv opfølgning på de mål, der er gældende for de enkelte institutioner. Miljø- og Fødevareministeriets departement indgår årlige mål- og resultatplaner med institutionerne på ministerområdet.

Herunder findes mål- og resultatplaner for 2017. 

Desuden findes de resultatkontrakter, som blev indgået i Miljø- og Fødevareministeriet i 2016 samt mellem det tidligere Miljøministerium og det tidligere Fødevareministerium og deres respektive styrelser.

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2015

Fødevarestyrelsen
NaturErhvervstyrelsen

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2015

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Kystdirektoratet

Natur- og Miljøklagenævnets resultatkontrakt 2015

Resultatkontrakt for Natur- og Miljøklagenævnet 2015

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2014

Fødevarestyrelsen
NaturErhvervstyrelsen

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2014

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Kystdirektoratet

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2013

Fødevarestyrelsen
NaturErhvervstyrelsen

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2013

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Kystdirektoratet

Fødevareministeriets resultatkontrakter for 2012

Fødevarestyrelsen
NaturErhvervstyrelsen

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2012

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Kystdirektoratet

Miljøministeriets resultatkontrakter for 2011

Miljøstyrelsen

Naturstyrelsen

Kontakt

Departementet
Økonomienheden
Mail: mfvm@mfvm.dk

Opdateret 24. oktober 2017

MENU