Gå til hovedindholdet

Råd og udvalg

Her kan du finde information om de råd, udvalg og bestyrelser, der er nedsat under Miljø- og fødevareministeriet.

Råd og udvalg rådgiver ministeren og Miljø- og fødevareministeriets institutioner i faglige spørgsmål. Nogle af udvalgene afgør desuden tildeling af tilskud, overvåger at ordninger og programmer bliver effektivt gennemført og meget andet.

Hvis ikke andet er nævnt, modtager medlemmerne af de forskellige råd, udvalg og bestyrelser ikke vederlag for deres arbejde.

Der er råd og udvalg inden for:

Jordbrug - Herunder landbrug, gartneri og biavl

Fiskeri  - Herunder erhvervsfiskeri og fritidsfiskeri

Virksomheder  - Herunder innovation, udvikling og landdistrikter

Forskning  - Herunder jordbrug, fødevareforskning og forsøgsfiskeri

Økologi  - Herunder økologisk landbrug og fødevarer

Fødevarer - Herunder fødevarekontrol mv.

Dyr - Herunder dyreforsøg og hold af særlige dyr

Naturbeskyttelse - herunder borgerinddragelse i forbindelse med skovbrug 

Kontakt

Departementet
Koncernkommunikation
Tlf. 33 92 20 39
Mail: kommunikation@fvm.dk 

Opdateret 4. januar 2017

MENU