Gå til hovedindholdet

Det Dyreetiske Råd

Rådets opgave er, ifølge dyreværnslovens § 25, ud fra en etisk vurdering at følge udviklingen inden for dyreværn. Rådet kan afgive udtalelser om spørgsmål inden for dyreværn. Rådet skal endvidere på ministerens begæring afgive udtalelse om særlige spørgsmål vedrørende lovgivningen om dyreværn, herunder rådgive ministeren i forbindelse med fastsættelsen af regler efter denne lov. Rådet varetager desuden på eget initiativ eller på ministerens begæring informations- og debatskabende aktiviteter inden for sit virksomhedsområde.

Læs mere om Rådets udtalelser og sammensætning samt kontakt til rådet 

Opdateret 1. august 2016

MENU