Gå til hovedindholdet

Det Veterinære Sundhedsråd

Det Veterinære Sundhedsråd afgiver veterinærfaglige udtalelser samt udtalelser vedrørende hold af særlige dyr i sager, der forelægges rådet af ministeren eller af Fødevarestyrelsen. På begæring af ministeren eller Fødevarestyrelsen afgiver rådet desuden udtalelser om særlige spørgsmål af principiel karakter vedrørende forhold af veterinær betydning. Det Veterinære Sundhedsråd afgiver endvidere efter anmodning fra politi og anklagemyndighed udtalelser om konkrete veterinærfaglige spørgsmål i straffesager. 

 

 

 

Opdateret 12. december 2017

MENU