Gå til hovedindholdet

Dyreværnsrådet

Dyreværnsrådet er nedlagt pr. 1. januar 2016.

Det særlige råd vedrørende dyreværnsspørgsmål - også kaldet Dyreværnsrådet - blev nedsat i 1991 (Dyreværnslov nr. 386 af 6. juni 1991). Rådet bestod af formanden og to øvrige medlemmer.

Den nu ophævede bestemmelse om Dyreværnsrådet fremgik af Dyreværnslovens §26. Ifølge § 26 var rådets opgaver efter begæring at rådgive ministeren i forbindelse med fastsættelse af regler efter dyreværnsloven. Endvidere kunne Dyreværnsrådet af egen drift afgive udtalelser om spørgsmål vedrørende dyreværn. 

Kontakt

Veterinærkontoret
vet@mfvm.dk

Fødevarestyrelsen

Opdateret 1. august 2016

MENU