Gå til hovedindholdet

Samfundsøkonomi

Samfundsøkonomiske analyser indgår som et af flere redskaber i den politiske beslutningsproces. Ved en analyse opstilles gevinster og omkostninger ved et givent tiltag, og disse værdisættes økonomisk.

Formålet med samfundsøkonomiske analyser er at forbedre vidensgrundlaget for politiske tiltag, så der kan foretages kvalificerede prioriteringer af samfundets ressourcer.

Ud over effekter på miljø, natur og sundhed, har mange beslutninger på miljø- og fødevareområdet også stor betydning for erhvervslivet og borgere i Danmark. Det er derfor vigtigt, at konsekvenserne af politiske tiltag opgøres og opstilles så klart og gennemsigtigt som muligt. Det gælder bl.a. tiltag, som påvirker rekreationsmuligheder, grundvandet, luftemissioner og eksponeringen for kemikalier.

Som grundlag for alle samfundsøkonomiske analyser tager Miljø- og Fødevareministeriet udgangspunkt i Finansministeriets ’Vejledning i samfundsøkonomiske konsekvensvurderinger'. Vurderingen af de erhvervsøkonomiske konsekvenser er en del af den samfundsøkonomiske analyse og foretages i overensstemmelse med Erhvervsministeriets vejledning

Kontakt

Signe Anthon, Chefkonsulent
Koncern Økonomi og Analyse
Mail: sigan@mfvm.dk

Opdateret 31. januar 2018

MENU