Gå til hovedindholdet

Borgermøder om kystsikring

Borgermøde om kystsikring, stormfloder og stigende regnmængder

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen inviterer til borgermøde tre steder i landet:

Onsdag den 1. februar kl. 19.00 - 20.30 på Baunehøjskolen i Jyllinge

Lørdag den 4. februar kl. 10.00 -11.30 på Vendelbohus, Nørregade 22 i Hjørring

Lørdag den 4. februar kl 16.00 - 17.30 på Folkehjem, Haderslevvej 7 i Aabenraa

Konsekvenserne af klimaforandringerne i form af øget erosion af kyststrækninger, stormfloder og stigende regnmængder, giver problemer for mange danskere.

Det er vigtigt, at staten, kommunerne og borgerne er rustet til i fremtiden at kunne håndtere disse problemer, og derfor ønsker miljø- og fødevareministeren en dialog med borgere rundt i landet for at høre om deres udfordringer med oversvømmelser samt deres ideer til, hvordan vi bedre sikrer både vores ejendomme og kysternes naturværdier i fremtiden.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen indleder mødet, og efter to faglige oplæg om myndighedernes arbejde med sikring mod øget erosion af kyststrækninger, stormfloder og stigende regnmængder, bliver ordet givet frit.

Alle er velkomne, dog tildeles pladserne efter ”først til mølle”.

Opdateret 30. januar 2017

MENU