Gå til hovedindholdet

Kemi og affald

Alle de produkter, vi omgiver os med i hverdagen, indeholder kemiske stoffer.
Nogle af dem kan være skadelige for menneskers sundhed. Læs mere om kemi og affald.

Alle de produkter, vi omgiver os med i hverdagen, indeholder kemiske stoffer. Nogle af dem kan være skadelige for menneskers sundhed. Andre kan være farlige for miljøet, hvis de ting vi smider ud ikke bliver sorteret ordentligt og behandlet korrekt. Her på siden finder du en samling af links til andre hjemmesider med mere viden og gode råd om kemi og affald.

Vidste du at:

  • Hvert år skal cirka 15 millioner tons affald samles ind og behandles på den rigtige måde. En stor del af affaldet bliver genanvendt, noget forbrændes, mens en lille del bliver deponeret.
  • Der bruges ½ - 1 kilo kemikalier til at producere én T-shirt.

Fokus på særlige kemiske stoffer (Miljøstyrelsen)
Nogle kemiske stoffer er det vigtigt at være særlig opmærksom på, fordi de fx kan være mistænkt for at påvirke hormonsystemet, være kræftfremkaldende, nedbryde ozonlaget og blive ophobet i fødekæden eller i naturen. På denne side kan du blandt andet læse om bly, kviksølv, PVC, bromerede flammehæmmere og dioxin.

Fokus på kemiske stoffer i produkter (Miljøstyrelsen) 
På denne side finder du oplysninger om, hvilke kemiske stoffer der er i udvalgte forbrugerprodukter, hvilken effekt stofferne kan have, og hvilke regler der er for området. Du kan fx læse om legetøj, kosmetik, tøj, smykker, elektroniske produkter, maling og rengøringsmidler.

Grønne Tips (Miljøstyrelsen)
Miljøstyrelsens grønne tips fortæller, hvilke kemikalier du bør undgå, og hvordan du træffer miljøvenlige valg, når du køber, bruger og skaffer dig af med produkter i hjemmet, haven, fritiden og ved personlige pleje.

Kosmetikguiden (Miljøstyrelsen)
Her finder du viden om kosmetik og plejemidler med fokus på din sundhed. Siden indeholder blandt andet en liste over kosmetiske produkter og en god ordbog (Hvordan er det lige med…), som forklarer mange af de ord og begreber, som bliver brugt i Kosmetikguiden.

Kemikalier i hverdagen - læs mere på Miljøstyrelsens hjemmeside 
Find ud af hvilke effekter de kemiske stoffer kan have, som vi omgiver os med i hverdagen, og hvilke muligheder, du har for at finde produkter uden problematiske stoffer. På denne side kan du også læse om lovgivningen på området.

Kemien i din hverdag (FDB) 
På denne side kan du læse om indholdet af kemiske stoffer i en lang række produkter, vi bruger i vores hverdag, og hvordan stofferne påvirker mennesker og natur. Du kan også se en film om kemien i hverdagen og få inspiration til simple kemiforsøg. Siden indeholder undervisningsmateriale til elever fra og med 5. klasse og har en lærerindgang med opgaver og undervisningsforløb.

Brug mere, spild mindre (Miljøstyrelsen) 
Her får du gode råd om, hvordan du gennem enkle handlinger i dagligdagen nemt kan være med til at forebygge affald, blandt andet ved at undgå madspild, genbruge mere og købe kvalitetsprodukter, der holder længere.

Alt om affaldsfraktioner (Affald.dk) 
På denne side finder du ni film om forskellige affaldsfraktioner og film om affaldsindsamling og -behandling, affald og energi og henkastet affald. Siden har også et leksikon med korte artikler om affald, et billedgalleri og en brevkasse, hvor du kan stille spørgsmål til en affaldsekspert.

Affaldets vej (Vestforbrænding)
Vestforbrænding har udviklet en række gratis undervisningsmaterialer til brug for undervisningen på skolerne.

Opdateret 1. august 2016

MENU