Gå til hovedindholdet

Kort og planlægning

Når samfundet og klimaet ændrer sig, stilles der også nye krav til udvikling og planlægning af byerne og landskabet. Find viden om planlægningen og hvem der har ansvaret for hvad.

Når samfundet og klimaet ændrer sig, stilles der også nye krav til udvikling og planlægning af byerne og landskabet. Her på siden finder du mere viden om den fysiske planlægning og hvem, der har ansvaret for hvad. Der er også links til interaktive kort over Danmark, hvor du kan se en masse forskellige data om natur, miljø og klima.

Vidste du at:

  • Omkring 12-13 procent af Danmark er dækket af skov? For hver indbygger i Danmark er der ca. 0,1 ha skov, hvilket svarer til et areal på størrelse med en stor parcelhusgrund.
  • Fem områder i Danmark er udpeget som nationalparker? Det er Nationalpark Thy, Nationalpark Mols Bjerge, Skjern Å, Vadehavet og Kongernes Nordsjælland.

Planlægning af byer og landskaber (Naturstyrelsen)
På Naturstyrelsens hjemmeside finder du mere viden om planlægningen af danske byer og landskaber og om hvilke roller staten, regionerne og kommunerne har. Du kan også få en introduktion til de forskellige love og bekendtgørelser, som ligger bag den fysiske planlægning.

Miljødata på kort (Danmarks Miljøportal)
På Danmarks Miljøportal kan borgere og professionelle miljømedarbejdere hente opdaterede data om Danmarks natur og miljø. Du finder blandt andet et bredt udvalg af miljødata vist på kort. Der er både data inden for naturbeskyttelse, fredninger, bygge- og beskyttelseslinjer, landbrug, planlægning, jordforurening og grundvand.

Kort til undervisningen (EMU)
Siden giver overblik over og links til kort, der kan bruges i undervisningen. Det er fx friluftskort med afmærkede ruter og aktivitetsområder, kort over natur- og vildtreservater, skovkort med oplysninger om træarter samt kort med jordtyper, landskabselementer og arealanvendelse. Du kan også få ideer til, hvordan du kan bruge GPS og hente kortoplysninger til GIS-programmer (GIS= Geographical Information System).

Fremtidens klima på kort (Klimatilpasning.dk) 
Hvordan bliver fremtidens klima? Her på siden har du adgang til et kort, hvor du kan se modelberegninger af klimadata i Danmark ved forskellige klimascenarier, fx temperaturer, nedbør, skydække og hedebølge. Du kan zoome ind på dit eget lokalområde og se forventningerne til det fremtidige klima, der hvor du bor.

Opdateret 1. august 2016

MENU