Gå til hovedindholdet

Miljø og samfund

Vi har alle sammen ansvaret for at passe på vores natur og miljø i det daglige. Find flere informationer.

Vi har alle sammen et ansvar for at passe på vores natur og miljø i det daglige. Samtidig udarbejder staten strategier for samfundets udvikling, så der fx er energiressourcer nok til både nuværende og fremtidige generationer, uden at det går ud over natur og miljø. Her på siden finder du links til flere af strategierne og til information,  der går mere i dybden med begrebet bæredygtig udvikling.

Vidste du at:

  • ”Bæredygtig udvikling” er et relativt nyt begreb, der kun har været i brug i de seneste 20-30 år, og at det i dag bruges inden for så forskellige områder som fx design og mode, byggeri, transport, landbrug, fiskeri og jagt.
  • Alle lande blev opfordret til at udarbejde nationale strategier for bæredygtig udvikling ved verdenstopmøde i Rio de Janeiro 1992.

Dansk strategi for bæredygtig udvikling (Miljøstyrelsen)
Bæredygtig udvikling betyder, at vi skal tage vare på de økonomiske, miljømæssige og sociale udfordringer samtidig. På Miljøstyrelsens hjemmeside kan du blandt andet finde den danske strategi for bæredygtig udvikling og læse om fx bæredygtige indkøb og transport.

Bæredygtighed (EMU) 
Find flere links til undervisningsmaterialer om bæredygtig udvikling. Det er fx materialer om begrebet bæredygtig udvikling, FN’s 2015-mål om bekæmpelse af fattigdom, globale udfordringer og muligheder inden for bæredygtig udvikling, bæredygtigt byggeri og indikatorer for bæredygtig udvikling.(EMU)

Bæredygtig produktion og genbrug (EMU)
Siden giver overblik over og links til materialer om bæredygtig produktion og genbrug. Det er fx materialer om ”Vugge til Vugge" princippet, bæredygtigt design og grøn arkitektur.

Dansk klima- og energipolitik (Klima- og Energiministeriet) 
Hvis du vil blive klogere på den danske klima- og energipolitik, så skal du besøge Klima-, Energi- og Bygningsministeriets hjemmeside. Her kan du blandt andet læse om energiforsyning, vedvarende energi, energibesparelser og reduktion af drivhusgasudledninger.

Økologisk landbrug (EU Kommissionen) 
På denne side kan du blandt andet læse om, hvordan økologisk landbrug påvirker samfundsøkonomien ved at skabe forbindelse mellem by- og landområder. Og du kan få viden om, hvordan økologisk landbrugsproduktion er med til at beskytte vandmiljøet, øge biodiversiteten, forbedre jordbundsforholdene og forskønne landbrugslandskabet.

Opdateret 1. august 2016

MENU