Gå til hovedindholdet

Miljø og teknologi

Nye smarte teknologier kan være med til at forbedre miljøet. Det kan f.eks. være nye metoder til at rense spildevand, producere mere miljøvenlige produkter mv.
Læs mere om hvordan.

Nye smarte teknologier kan være med til forbedre miljøet. Der kan fx være nye metoder til at rense spildevand, producere mere miljøvenlige produkter eller nye måder at udnytte ressourcerne mere effektivt på. Her på siden finder du links til sider, som handler om de nye teknologier og om gensplejsning.

Vidste du at:

  • Der hvert år kasseres 12,5 millioner tons dæk på verdensplan, og at verdens største virksomhed for genanvendelse af dæk ligger i Viborg?
  • Den mest udbredte genmodificerede afgrødetype (GMO) – som er gjort modstandsdygtig over for ukrudtsmidlet Roundup – har fået indsat et gen fra en jordbakterie? Andre GMO'er indeholder gener fra torsk, vandmænd, fluer og svampe.

Bæredygtig teknologi (EMU)
Bæredygtig teknologi handler blandt andet om alternativ spildevandsrensning, bæredygtigt byggeri, miljøhensyn i fødevareproduktion, energiteknologier og alternative jordbrugsteknologier. På denne side får du links til undervisningsmaterialer om bæredygtig teknologi.

Effektiv miljøteknologi (Miljøstyrelsen, Ecoinnovation) 
Her kan du læse om, hvordan miljøteknologi kan være med til at takle samfundets forskellige miljøudfordringer. Du kan også finde eksempler på danske virksomheder, som har gode erfaringer med at udvikle miljøeffektiv teknologi.

GMO - genetisk modificerede afgrøder (Det Etiske Råd)
Her kan du læse om, hvad man kan udvikle ved at anvende genmodifikation på afgrødeplanter, og om hvilke risici der kan være. Du kan også se interview med både genetikere og etikere og løse en række opgaver. Siden har også en lærervejledning.

Opdateret 1. august 2016

MENU