Gå til hovedindholdet

Fremtidens natur og landbrug

Der er brug for nye afbalancerede løsninger, så landbrugets rammevilkår fremadrettet understøtter en grøn omstilling med vækst og nye udviklingsmuligheder for erhvervet og samtidig styrker natur-, vandmiljø- og klimaindsatsen.

Den tidligere regering (S, R, SF) nedsatte derfor "en hurtigt arbejdende uafhængig natur- og landbrugskommission til udarbejdelse af forslag til løsning af landbrugets strukturelle og økonomiske og miljømæssige udfordringer, herunder hvordan landbrugserhvervet kan bidrage til klimaindsatsen og til miljø- og naturindsatsen" (regeringsgrundlaget, 2011). Læs om kommissionen og dens arbejder her:

Anbefalinger 
Natur- og Landbrugskommissionen udkom med en rapport, der indeholder en række interessante anbefalinger. Læs disse og om kommissionen her:

Slutrapport og anbefalinger fra Natur- og Landbrugskommissionen 
Statusrapport fra Natur- og Landbrugskommissionen
Pressemeddelelse fra Fødevareministeriet og Miljøministeriet

Her finder du flere publikationer fra Natur- og Landbrugskommissionen

Opfølgning

Åbenhed og inddragelse giver på lang sigt de bedste løsninger. Den daværende fødevareminister og daværende miljøminister deltog derfor blandt andet i en række møder rundt om i landet, hvor kommissionens anbefalinger blev drøftet.

SPEEDDEBAT OM FREMTIDENS NATUR OG LANDBRUG 
Cirka 170 unge fra hele landet deltog i speeddebat om fremtidens natur og landbrug den 12. september 2013 på Hotel- og Restaurantskolen i Valby sammen med daværende fødevareminister Karen Hækkerup og daværende miljøminister Ida Auken. 

Resume af indhold i de tre NLK-udredningsprojekter
I forbindelse med den første opfølgning på Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger er der igangsat tre udredningsprojekter. 
Læs kort resume her

DET ALTERNATIVE SAMRÅD, Folkemødet på Bornholm 
Fødevareministeren kaldte Økologisk Landsforening, Landbrug & Fødevarer og Danmarks Naturfredningsforening i samråd på Folkemøde Bornholm 2013. 

WORKSHOP om fremtidens arealregulering
Fredag den 14. juni 2013 stod NaturErhvervstyrelsen i spidsen for en workshop om en ny fremtidig arealregulering, der både er mere målrettet og differentieret. 

KONFERENCE Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger 
Daværende fødevareminister og daværende miljøminister inviterede til konference i Aarhus den 16. maj 2013 om Natur- og Landbrugskommissionens anbefalinger. 

Opdateret 7. september 2016

MENU