Gå til hovedindholdet

Naturpakke

Regeringen (Venstre), Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti har indgået en aftale om en naturpakke, der bl.a. skal styrke biodiversiteten. Pakken indeholder indsatser på seks områder:

  •  Biodiversitetsskov,
  •  Videreførte naturindsatser,
  •  Natur og biodiversitet,
  •  Bynatur og friluftsliv,
  •  Det åbne land og landmanden som naturforvalter,
  •  Moderne naturforvaltning og afbureaukratisering

Naturpakken er med indsatsen for biodiversitetsskov en fremsynet aftale og den mest betydningsfulde nogensinde i forhold til at passe på vores natur ved at sikre en betydelig andel urørt skov og anden biodiversitetsskov.

Opdateret 7. september 2016

MENU