Gå til hovedindholdet

Vand

Natur og mennesker er afhængige af vand, som ikke er forurenet. Miljø- og Fødevareministeriet overvåger vandmiljøet i Danmark og sørger for de lovmæssige rammer, der sikrer, at vi har drikkevand i hanerne, at vi har rent badevand, og at vores åer og søer trives.

Læs mere om vores badevand og kystbeskyttelse

Kig i Naturstyrelsens badevandsportal

Få mere at vide om kystbeskyttelse

Læs mere om vores søer, vandløb og overvågningen af danske have og fjorde

Overvågningen af danske have og fjorde

Få mere at vide om søer og vandløb

Opdateret 9. januar 2017

MENU