Gå til hovedindholdet

1 million kroner til bedste idé om udsmidsfisk

Fisk under mindstemålet er for gode til at ende som fiskemel. Esben Lunde Larsen udskriver nu en konkurrence om, hvordan man kan få mere ud af de fisk, som ikke sælges som spisefisk.

Publiceret 19. maj 2017

Når fiskerens fangst er landet på kutteren eller trawleren, sker det, at uønskede fisk er med ombord. Det kan være fisk, som er under mindstemålet, og så ikke må anvendes som spisefisk eller arter, som ikke har den store værdi for fiskeren.

EU-reglerne på området bliver i disse år ændret radikalt, således at man som hovedregel ikke må smide uønsket bifangst tilbage i havet.. Derfor ender meget uønsket bifangst som fiskemel. 

- Alt for meget god fisk ender som forholdvis billigere produkter, fordi det er ikke muligt at udnytte fisken bedre. Jeg vil gerne udskrive en konkurrence om at nyttiggøre disse fisk yderligere. Det kan være, at kosmetikindustrien, fødevareindustrien  eller nogle tredje kan få gavn af disse fisk. Jeg er sikker på, at der er et potentiale til at få mere ud af discardfisken, end vi gør i dag, siger Esben Lunde Larsen.

Præmien er 1 million kroner, som skal bruges på realisering af ideen, og alle med gode ideer kan deltage. Eneste krav er, at vinderideen efterfølgende føres ud livet. 

Pengene kommer fra Miljø- og Fødevareministeriets egne midler til forskning, og konkurrencen forventes at blive udskrevet formelt til sommer.

Store mængder 

Discard eller uønsket bifangst er en stor udfordring i hele verden.  Tidligere opgørelser har skønnet, at der alene i Nordsøen bliver der hvert år går mange hundretusinde tons uønsket fisk i fiskernes garn.

- Danske fiskere er dygtige til at fiske selektivt, men når  man ser det sort på hvidt, så er det meget store mængder fisk, som ikke udnyttes optimalt. Hvis vi får mere ud af den fisk, som ryger med som uønsket bifangst, vil det bidrage til, at vi får et mere bæredygtigt fiskeri. Derfor ser jeg frem til, hvad denne konkurrence kan bringe af nye ideer, siger Esben Lunde Larsen.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail: jolyk@mfvm.dk  


MENU