Gå til hovedindholdet

Auken: Kemikalieindsats baner vejen for giftfrie produkter

Regeringen har i dag indgået en bred aftale med alle folketingets partier om at fortsætte den stærke danske kemikalieindsats for perioden 2014 – 2017.

Publiceret 23. oktober 2013

Regeringen har i dag indgået en bred aftale med alle folketingets partier om at fortsætte den stærke danske kemikalieindsats for perioden 2014 – 2017.

Danskerne skal kunne leve uden frygt for at blive syge af kemikalier, og så skal dyr, mennesker og planter kunne trives i et sundt miljø. Det er ambitionen i den aftale, som regeringen i dag har indgået med alle folketingets partier.

- Kemikalier er en helt nødvendig del af vores dagligdag. De findes i vores tøj, shampoo, elektronik og alt, hvad vi omgiver os med. Men der er stadigvæk mange problematiske kemikalier i vores produkter, i naturen og i mennesker. Det skal vi have styr på ved at samarbejde både nationalt og internationalt, så vi kan erstatte de problematiske kemikalier med bedre alternativer. Det er det, vi sætter fokus på, med den nye kemikalieindsats, siger miljøminister Ida Auken.

Også aftalepartnerne hilser aftalen velkommen:

- Der er rigtig mange farlige kemikalier i forbrugerprodukter, som vi skal have forbudt. Jeg er derfor glad for, at der sættes fuld fokus på at tilvejebringe den omfattende dokumentation der er påkrævet, så vi kan få reguleret og udfaset de mange problematiske stoffer, siger Per Clausen, miljøordfører for Enhedslisten.

- Et tæt samarbejde med andre lande er forudsætningen for, at Danmark kan trække læsset i EU. Samtidig er det vigtigt for mig, at EU-indsatsen sikrer ensartede vilkår for danske og europæiske virksomheder, siger Vivi Kier, miljøordfører for det Konservative Folkeparti.

- På kemikalieområdet er vi dybt afhængige af faglig viden. Derfor er det vigtigt at inddrage interessenterne, så vi får udnyttet den viden der er på området optimalt. Og så er jeg personligt glad for, at vi har fået det internationale arbejde og samarbejdet med andre lande prioriteret højt, siger Henrik Høegh, miljøordfører for Venstre.

- Jeg er meget glad for, at der lægges op til et tæt samarbejde med virksomhederne. Vi har brug for virksomhedernes viden og erfaring, når vi skal undgå problematiske kemikalier i fremtidens produkter, siger Lone Loklindt, miljøordfører for det Radikale Venstre.

- Det er på alle måder sund fornuft at vi udskifter problematiske kemikalier med ufarlige. Med denne aftale sætter vi turbo på netop at afdække steder hvor en sådan udskiftning er mulig og dermed gavnlig, siger Jens Joel, miljøordfører for Socialdemokraterne

- Klare og internationalt afstemte regler er gode for borgernes helbred samt virksomhedernes konkurrenceevne. Denne er aftale er med til at sikre at vi sætter fokus på netop dette, siger Villum Christensen, miljøordfører for Liberal Alliance

- Det er særlig vigtigt for mig, at der er fundet midler til at fortsætte indsatsen indenfor hormonforstyrrende stoffer. Det er et felt, hvor Danmark længe har ligget i front, og det skal vi blive ved med, så vi kan få disse stoffer væk fra borgerne, siger Jørn Dohrmann, miljøordfører for Dansk Folkeparti

- En hverdag uden skadelige kemikalier har i mange år været en mærkesag for SF. Med denne aftale holder vi fokus på hverdagskemien. Dette er et klart skridt i den rigtige retning, siger Karina Lorentzen Dehnhardt, miljøordfører for Socialistisk Folkeparti.

Der er afsat 185 millioner kroner i perioden 2014-2017 til den nye kemikalieindsats. De skal blandt andet bruges på:

• Særligt fokus på børn og unge: En ny kemikalieindsats har særligt fokus på problematiske kemikalier i produkter til børn og unge. For kemikalieindsatsen peger ud i fremtiden. Og det handler ikke bare om de kemikalier som allerede er reguleret i dag – men omfatter også en kortlægning og risikovurdering af andre kemiske stoffer i børneprodukter. Hvis det viser sig, at produkterne indeholder andre stoffer, der kan udgøre en risiko for børnene, skal der sættes ind, så vi sikrer at børnene ikke udsættes for skadelige produkter.  Indsatsen rummer målrettet information til virksomhederne om relevante regler. Og informationen følges op med kontroller af problematiske kemikalier i bl.a. legetøj, elektronik og tekstiler, som er rettet mod børn og unge.

• Internationalt fokus: Danmark skal satse benhårdt på en international indsats på kemikalieområdet. Der lægges op til et tæt samarbejde med andre lande for at sikre vigtige danske fingeraftryk – både i EU og i globale kemikaliekonventioner.

• Nyt Kemikalieforum: Virksomheder, forskere, NGO’ere og myndigheder skal tage ansvar og sammen bane vejen for en grøn omstilling. Et nyt Kemikalieforum skal bringe alle parter sammen for at skabe ny viden om kemikalier, bedre information til forbrugerne og nye løsninger og bedre produkter.

• Turbo på substitution via hjælp til små og mellemstore virksomheder: Problematiske kemikalier skal ikke være en stopklods for genanvendelse i fremtiden. Men substitution af problematiske kemikalier kræver forberedelse og viden. Derfor skal samarbejdet mellem universiteter, myndigheder og virksomheder intensiveres og målrettes imod konkrete substitutionsprojekter i små og mellemstore virksomheder.

Læs mere om aftalen på Miljøstyrelsens hjemmeside


Yderligere oplysninger:

Pressemedarbejder Tine Lund-Bretlau, Miljøministeriet, tlf. 91 36 58 52, e-mail:tilun@mim.dk 
Kontorchef Henrik Søren Larsen, Miljøstyrelsen, tlf. 72 54 42 90, e-mail: hesla@mst.dk


MENU