Gå til hovedindholdet

Bestyrelsesformand for Nationalpark Kongernes Nordsjælland er på plads

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har udpeget landmand Carl Frederik Bruun som formand for den kommende bestyrelse i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Publiceret 31. januar 2018

Den 14. december 2017 blev de sidste streger sat på Danmarks femte nationalpark Kongernes Nordsjælland. Nu er regeringen klar med formanden for bestyrelsen i nationalparken. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har udpeget landmand og lodsejer i nationalparken Carl Frederik Bruun som formand for bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland. 

- Vores nationalparker rummer noget af vores fineste natur. Nationalpark Kongernes Nordsjælland rummer samtidig unikke kulturhistoriske værdier, og den er bygget op helt af frivillighedens vej. Carl Frederik Bruun er med sit lokale kendskab og brede netværk til relevante interessenter den helt rigtige person til at stå i spidsen for bestyrelsen, som de næste fire år skal opbygge, udvide og udvikle Nationalpark Kongernes Nordsjælland, så naturen, landskabet og kulturhistorien bevares, styrkes og synliggøres til gavn for både lokalsamfundet og turismen, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.  

Bestyrelsen er nationalparkens øverste ledelse og får som det første til opgave at udarbejde en nationalparkplan for etablering og udvikling af nationalparken.

Carl Frederik Bruun ser frem til at træde ind i bestyrelsen og glæder sig til at komme i gang med arbejdet. 

- Jeg er glad og stolt over udnævnelsen og glæder mig til at komme i gang med arbejdet.  Særligt det store lokale engagement, der er lagt i at få realiseret nationalparken, imponerer mig, og jeg ser frem til at bygge videre på det, når jeg sammen med den øvrige bestyrelse går i gang med arbejdet med en nationalparkplan for Nationalpark Kongernes Nordsjælland, siger Carl Frederik Bruun.

Nationalparkbestyrelsen vil udover formanden bestå af 12 medlemmer, som udpeges af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra en række organisationer. 

Den øvrige bestyrelse er endnu ikke udpeget.

Fakta 

Carl Frederik Bruun driver Esromgaard beliggende ved Esrum Sø og er 3. generation på gården.

Formanden og medlemmerne udnævnes af miljø- og fødevareministeren for en periode af fire år. 

Bestyrelsen for Nationalpark Kongernes Nordsjælland kommer – udover formanden - til at bestå af 12 medlemmer indstillet af Fredensborg Kommune, Gribskov Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, Landbrug & Fødevarer, Danmarks Jægerforbund, VisitDenmark, Naturstyrelsen samt en lodsejerrepræsentant. Hertil kommer to pladser til det lokale nationalparkråd.

Nationalparkbestyrelsen etablerer, driver og udvikler nationalparken. Den skal først og fremmest udarbejde en nationalparkplan, der bliver revideret hvert sjette år. Bestyrelsen er nationalparkens øverste ledelse, og den skal – bl.a. i samarbejde med lokalbefolkningen og organisationer – sørge for, at nationalparkplanen bliver gennemført.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 9359 7082 e-mail: jolyk@mfvm.dk. 


MENU