Gå til hovedindholdet

Danmark indgår samarbejdsaftale med Californien om vandteknologi

Ny vandaftale med Californien skal sikre, at danske firmaer vinder ordrer på det tørstige amerikanske milliardmarked.

Publiceret 20. september 2017

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen skriver i dag under på en vandsamarbejdsaftale med guvernøren for Californien, verdens sjettestørste økonomi. Aftalen skal styrke danske vandvirksomheders muligheder i Californien.

- Samarbejdsaftalen skærper Californiens opmærksomhed på danske virksomheders vandløsninger. Her kan de præsentere deres teknologi til vandrensning, bekæmpelse af vandspild og kortlægning af grundvand over for de californiske vandforsyninger, der er potentielle aftagere af teknologien, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Californien vedtog i 2014 en økonomisk pakke på 52 mia. kroner møntet på at forbedre statens vandkvalitet, spildevandsrensning og på at kortlægge grundvandet.

- USA er verdens største marked for vandteknologi, og Californien har efter år med tørke et skarpt fokus på at passe på de sparsomme vandressourcer og mindske klimabelastningen fra vandsektoren. Her er Danmark foran de ellers progressive myndigheder i Californien, hvilket gør staten til en uhyre interessant og vigtig samarbejdspartner for danske virksomheder, siger Esben Lunde Larsen.

USA er Danmarks fjerdestørste marked for vandteknologi. På 10 år er eksporten vokset med 80 procent. I 2016 var den på 1,1 mia. kroner.

- USA er et kæmpe marked, hvor konkurrencen er hård. Derfor er det enormt flot, at det er lykkedes Danmark at indgå en samarbejdsaftale med så stort et potentiale. Aftalen skaber synlighed om danske vandløsninger, og da der skal investeres minimum 600 mia. dollars i at vedligeholde den amerikanske vandinfrastruktur de næste 20 år, er eksportpotentialet enormt, siger Danmarks ambassadør i USA, Lars Gert Lose.

Miljø- og Fødevareministeriet har siden 2016 sammen med ambassaden i Washington DC og den danske Water Technology Alliance haft en tæt dialog med de californiske myndigheder om mulighederne for at sikre et tæt samarbejde. Den californiske interesse for danske vandteknologiløsninger kommer fra den tørkeramte stats behov for nytænkning på vandområdet. Derfor er aftalen kommet i stand allerede i 2017.

I Californien bruger hver indbygger over dobbelt så meget vand som i Danmark. Amerikanske renseanlæg bruger masser af energi, og belaster dermed klimaet. Danske renseanlæg er derimod i stand til at producere mere energi, end de forbruger. 
Som led i samarbejdsaftalen indgår Miljøstyrelsen i de kommende år et tæt samarbejde med de californiske myndigheder. De skal udvikle lovgivning og tiltag på vandområdet i delstaten. Danske virksomheder får i forbindelse med workshops, konferencer og delegationsbesøg rig lejlighed til at præsentere deres løsninger overfor californiske vandforsyninger. 

 

Yderligere oplysninger:

Kontorchef Katrine Rafn, Miljøstyrelsen, mobil +45 41 31 85 38, e-mail: karaf@mst.dk 

Pressesekretær Ming Ou Lü, Miljø- og Fødevareministeriet, mobil +45 20 77 04 59, e-mail: minol@mfvm.dk 

 

Fakta om dansk vandteknologi: 

Danmark er i dag nummer to i Europa, når man ser på, hvor stor en del vandteknologi udgør af den samlede eksport.

Vandvisionen er formuleret af den samlede vandbranche, DANVA, Dansk Industri og Dansk Miljøteknologi i samarbejde med Miljø- og Fødevareministeriet. Målet er en fordobling af eksporten af vandteknologi frem mod 2025. Det kræver en gennemsnitlig årlig stigning i eksporten på 6,6 procent. 

For at nå målet er en række nye initiativer samlet i en fælles handlingsplan for Vandvisionen.

Danmark og Californien indgår en samarbejdsaftale på vandteknologiområdet og senere på efteråret søsætter Miljø- og Fødevareministeriet en række initiativer, der skal sætte yderligere skub i eksporten af vandteknologiske løsninger.

Danske virksomheder har bl.a. udviklet teknologi til, at minimere vandspild fra vandledningerne ved hjælp af bl.a. måleinstrumenter, der måler trykket i vandrørene. Danske virksomheder kan levere vandmålere som er langt fremme i forhold til de amerikanske målere, og dansk pumpeteknologi kan mindske vandspild og sænke energiforbruget ved at variere trykket i rørene afhængig af efterspørgslen.

Effektiv overvågning af vandspild har gjort Danmark til et af de lande i verden, der har det laveste vandspild. Flere storbyer i USA ligger over 30 % vandspild, mens Danmark ligger på 7,3 % vandspild ifølge Miljøstyrelsens seneste opgørelse, og København på kun 5%. 

Danske virksomheder, rådgivere og universiteter har udviklet en række metoder og værktøjer, som kan give et præcist kendskab til grundvandet. Man kan bl.a. kortlægge grundvandet 200 meter ned i undergrunden fra en helikopter. Metoden er billigere og mere præcis end tidligere, hvor målingen var landbaseret, og langt mindre effektiv. Californien er særligt interesseret i dansk grundvandskortlægning og beskyttelsesindsatsen i Danmark. 

Danske renseanlæg har forbedret rensningen af spildevandet samtidig med, at der produceres strøm fra biogas og udvindes gødningsstoffer til landbruget. Det Internationale Energi Agentur (IEA) fremhævede i 2016 den danske vandsektor som særlig energieffektiv.  

På flere vandforsyninger er det lykkedes, at omstille renseanlæggene til at være energiproducenter i stedet for energiforbrugere. Vandsektoren er en af de mest energi-slugende brancher. Vandsektoren globalt bruger fire procent af verdens samlede elforbrug om året, svarende til hele Ruslands elforbrug. I EU og USA ligger tallet omkring tre procent. Men i Danmark bruger vandsektoren kun 1,8 procent af det danske elforbrug, og tallet vurderes at ville dale i de kommende år.


MENU