Gå til hovedindholdet

Danmark lander internationalt dyrevelfærdscenter

Aarhus Universitet skal i samarbejde med universiteter i Tyskland og Holland drive et nyt Referencecenter for Dyrevelfærd. Opgaven er vundet efter indstilling fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Publiceret 8. marts 2018

De næste fem år skal danske forskere være med til at forbedre kontrollen med dyrevelfærden i de europæiske svinebesætninger. Det ligger fast efter, at EU Kommissionen i sidste uge udpegede et konsortium bestående af Friedrich-Loeffler Instituttet i Tyskland, Wageningen Universitetet i Nederlandene og Aarhus Universitet. Sammen skal de drive et Referencecenter for Dyrevelfærd, der skal rådgive myndigheder og branche i de 28 medlemslande.

- Danmark har en lang praktisk og forskningsbaseret tradition for systematisk at arbejde med at løfte dyrevelfærden og udvikle kontrollen i de danske stalde. At det ikke bare er noget vi siger i skåltalerne, når erhverv, forskningsinstitutioner og myndigheder mødes, bliver endnu engang understreget, nu hvor EU har peget på Danmark som vinder af opgaven med at drive det nye referencecenter for dyrevelfærd, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Gennem aftale om forskningsbaseret myndighedsbetjening med Miljø- og Fødevareministeriet har Aarhus Universitet en årelang erfaring med at levere forskningsbaseret viden og rådgivning om dyrevelfærd til myndighederne. Forskere fra universitetet skal nu - sammen med deres kolleger i Tyskland og Nederlandene - være med til at udvikle viden og værktøjer, der kan løfte dyrevelfærden især i den europæiske svineindustri.

Flere fakta om Referencecenter for Dyrevelfærd
Centeret er et pilotcenter, udpeget for fem år, og ledes af Nederlandene. Centeret bliver et center uden mure, og arbejdet skal dermed foregå på de enkelte landes universiteter. Centeret skal endvidere vurdere mulighederne for, om ansvarsområderne for et fælleseuropæisk center for dyrevelfærd skal udvides. Forskerne fra de tre lande mødes første gang i løbet af foråret.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Ming Ou Lü, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: +45 2077 0459, e-mail: minol@mfvm.dk  


MENU