Gå til hovedindholdet

Danmark tiltræder FN-konvention om miljørigtig ophugning af skibe

Folketinget har netop vedtaget et lovforslag fra miljø- og fødevareministeren, der betyder, at Danmark kan tiltræde Hong Kong-konventionen. De globale regler skal sikre, at mennesker og miljø bliver bedre beskyttet, når skibe ophugges.

Publiceret 9. maj 2017

Danmark vil tiltræde FN's Hong Kong-konvention, der på globalt plan skal sikre, at mennesker og miljø bliver bedre beskyttet, når skibe ophugges. Et samlet Folketing har netop vedtaget et lovforslag fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der gør det muligt for Danmark at tiltræde konventionen.

- Udtjente skibe indeholder typisk farligt affald, og de skal ophugges under forsvarlige forhold. Det er en god dag for miljøet, og for de mennesker, som arbejder med skibsophugning, hver gang et land tiltræder konventionen. Derfor glæder det mig, at Danmark nu endelig kan tiltræde. Skibsfart er en global industri, hvor der er brug for fælles internationale regler, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Signal til andre lande

Danmarks tiltrædelse betyder også, at Hong Kong-konventionen er et skridt tættere på at træde i kraft. For at konventionen kan træde i kraft, kræves det nemlig, at den er tiltrådt af mindst 15 lande, og indtil nu har kun Norge, Congo, Frankrig, Belgien, Panama og Tyrkiet tiltrådt konventionen.

- Med Danmarks tiltrædelse sender vi et stærkt signal til andre lande om, at det er vigtigt at prioritere forsvarlig ophugning af skibe. Jo flere lande, der tiltræder, jo hurtigere kan konventionen træde i kraft. Indien har for eksempel meldt ud, at de er klar til at tiltræde, når EU-landene har tiltrådt konventionen, siger Esben Lunde Larsen. 

Med lovforslagets vedtagelse igangsættes den formelle tiltrædelsesproces, der tager omkring en måned. Regeringen forventer, at Danmark bliver part til konventionen inden sommerferien.

Fakta: Skibsophugning og Hong Kong-konventionen

FN’s Internationale Maritime Organisation (IMO) vedtog med opbakning fra mere end 60 lande i maj 2009 Hong Kong-konventionen om forsvarlig ophugning af skibe.

Når konventionen træder i kraft, forpligter de lande, som har tiltrådt konventionen, sig til, at deres skibe bliver ophugget på anlæg, der overholder konventionens krav, og at landets skibsophugningsvirksomheder kun ophugger skibe på en måde, der overholder konventionens krav.

For at konventionen kan træde i kraft, kræves bl.a., at den er tiltrådt af mindst 15 lande, hvis kombinerede handelsflåde repræsenterer mindst 40 procent af den globale handelsflådes bruttotonnage.

Både de store flagstater og de store skibsophugningsstater skal tiltræde konventionen, før den kan træde i kraft. Kun Norge, Congo, Frankrig, Belgien, Panama og Tyrkiet har tiltrådt konventionen.

Det er en ændring til loven om beskyttelse af havmiljøet og loven om miljøbeskyttelse, som nu gør det muligt for Danmark at tiltræde Hong Kong-konventionen.

På verdensplan bliver ca. 1.000 handelsskibe hvert år hugget op, og værdifulde materialer som stål bliver brugt igen. Langt de fleste skibe sendes til Asien og bliver ophugget under uordnede forhold i f.eks. Bangladesh.

Danskopererede skibe bliver typisk ophugget på værfter i Indien, Kina og Tyrkiet, men også en lille del i Danmark. Ifølge Danmarks Rederiforening sendes i alt ca. 10 danske skibe til ophugning om året.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, email: jolyk@mfvm.dk  

Funktionsleder Berit Hallam, Miljøstyrelsen, tlf.: 7254 4434, e-mail: beha@mst.dk 


MENU