Gå til hovedindholdet

Danske organisationer til kamp mod problematisk kemi

Miljø- og Fødevareministeriet gør nu fælles front med erhvervslivets organisationer, miljø- og forbrugerorganisationer og forskere i Kemikalieforum mod fire ftalater med hormonforstyrrende effekter.

Publiceret 29. september 2017

Forbrugerne skal have den information, de har krav på, og som sætter dem i stand til at handle i tillid til, at de ikke får fire ftalater med hormonforstyrrende effekter med hjem fra indkøbsturen.

Det er Kemikalieforums medlemmer enige om.

Derfor sætter Kemikalieforum nu ind med en samlet indsats, hvor medlemmerne over det næste år iværksætter en række tiltag, som skal informere virksomheder og forbrugere om fire ftalater med hormonforstyrrende effekter, som er på vej til at blive reguleret i forbrugerprodukter i hele EU. Reguleringen i EU sker på dansk initiativ, og Danmark arbejder forsat på at få nedsat anvendelsen og udsættelsen af de fire stoffer, DEHP, DBP, BBP og DIBP.

- Det glæder mig, at både grønne organisationer og erhvervslivets organisationer tager hormonforstyrrende kemi alvorligt og gør en indsats for, at forbrugerne kan føle sig mere trygge, når de står i butikkerne. Vi har længe kæmpet for at få de fire ftalater forbudt, og det er lykkedes at få sat et markant dansk aftryk på de kommende regler. I Danmark er vi på forkant med den kommende regulering med tidlig implementering ude i virkeligheden, fordi vi prioriterer forbrugernes sikkerhed, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

De fire ftalater bruges til at blødgøre plastikprodukter som sportsudstyr, vinylgulve, ledninger, badeforhæng og voksduge. Den nye indsats retter sig især imod produkter importeret fra lande uden for EU.

Karin Klitgaard fra DI og Jakob Zeuthen fra Dansk Erhverv, udtaler på vegne af erhvervslivets repræsentanter:

- Import af produkter fra lande udenfor EU, som ikke fremstilles efter samme stramme lovgivning omkring produktsikkerhed ved kemikalier, kan udfordre forbrugernes sundhed og skabe mistillid i befolkningerne til, at EU-lovgivningen rent faktisk beskytter dem. Derfor bør EU gå mere konstruktivt til værks og sikre et samarbejde med alle medlemslande for at få begrænset eller fjernet de skadelige ftalater fra de importerede forbrugerprodukter. Vi vil, blandt andet gennem Kemikalieforum, arbejde på at styrke EU til at begrænse ftalater i forbrugerprodukter, før de når ind i EU.

Lone Mikkelsen, Det Økologiske Råd, udtaler for  miljø- og forbrugerorganisationerne:

- Forbrugerne skal kunne handle i tillid til, at de ikke køber produkter med hormonforstyrrende ftalater. Øget begrænsning af de fire ftalater er et stort fremskridt både for mennesker og for miljø. Men vi skal være meget opmærksomme på, at disse ftalater ikke udskiftes med stoffer, som viser sig at være mere skadelige end ftalaterne. Virksomhederne skal have hjælp til en fornuftig substitution, som kommer ikke blot forbrugerne, men også virksomhederne til gode.

Anna-Maria Andersson, leder af Center for Hormonforstyrrende Stoffer, udtaler på forskernes vegne:

- Reguleringen af de fire ftalater er et vigtigt skridt i den rigtige retning og bygger på års forskning i deres skadelige virkninger i dyreforsøg og i menneskers udsættelse for dem.  At vi er kommet i mål med disse fire ftalater må dog ikke få os til at glemme, at der også fremadrettet er stærkt brug for forskning i de skadelige effekter af hverdagskemi på dyr og mennesker. Fortsat forskning i hormonforstyrrende stoffer er nødvendig for at sikre, at vi får erstattet disse fire ftalater med stoffer, som er uskadelige.

Martin Fabiansen, direktør for Miljømærkning Danmark, støtter initiativet og udtaler:

- Inden for en række produkter er Svanemærket og EU-Blomsten, Danmarks to officielle miljømærker, garant for, at de fire ftalater ikke er aktivt tilsat. Det gælder bl.a. i visse produkter inden for kontor- og hobbyprodukter, maling og lak og kemiske byggeprodukter. Miljømærkerne gør det dermed nemt for forbrugerne at træffe trygge valg. De skrappe kemikaliekrav betyder samtidig, at miljømærkerne er med til at fremme cirkulær økonomi.

Claus Jørgensen, Forbrugerrådet TÆNK Kemi og formand for Kemikalieforum siger:

- Det betyder meget, at vi i Danmark kan finde sammen på tværs af aktører om fælles indsatser. Det er flot, at Kemikalieforum – igen – viser vejen for andre europæiske lande.

De fire ftalater er allerede i dag forbudt i legetøj til børn og fra 2019 også i elektronik, mens den nye regulering ventes at regulere brugen i alle forbrugerprodukter fra 2020.

Læs den fælles udmelding fra Kemikalieforum og de konkrete initiativer her.

Fakta:

  • Kemikalieforum tæller Dansk Erhverv, Dansk Industri, Brancheforeningen SPT, Plastindustrien, Det Økologiske Råd, Forbrugerrådet Tænk Kemi, Danmarks Naturfredningsforening, Miljømærkning Danmark, DTU, Videncenter for Allergi, Center for Hormonforstyrrende Stoffer, CO-Industri, Arbejdstilsynet, Sundhedsstyrelsen og Miljø- og Fødevareministeriet.
  • Kemikalieforum lancerer nu et katalog med en række initiativer, hvor medlemmerne samlet og hver især over det næste år iværksætter en række tiltag, som vejleder og støtter virksomheder og forbrugere.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 22 13 08 34, mail: malek@mfvm.dk

Forbrugerrådet TÆNK Kemi: Claus Jørgensen, projektchef, formand for Kemikalieforum, tlf. 22227455, mail: cj@fbr.dk

Dansk Erhverv: Jakob Zeuthen, miljøpolitisk chef, tlf. 20830412, mail: jlz@danskerhverv.dk

DI: Karin Klitgaard, miljøpolitisk chef, tlf. 25650241, mail: kakl@di.dk

Det Økologiske Råd: Lone Mikkelsen, seniorrådgiver i kemikalier – Tlf. 33181934/2579 2001, mail: lone@ecocouncil.dk

Anna-Maria Andersson, leder af Center for Hormonforstyrrende Stoffer, tlf. 35450980, mail: anna@rh.dk

Miljømærkning Danmark: Martin Fabiansen, tlf. 41190943, mail: mf@ds.dk


MENU