Gå til hovedindholdet

Det økologiske erhvervsteam anbefaler at skærpe kravene til danske økologiske varer

Større hensyn til natur og klima skal være en obligatorisk del af krav til danske økologer. Sådan lyder to af 25 anbefalinger, det økologiske erhvervsteam fredag afleverer til miljø- og fødevareministeren.

Publiceret 7. april 2017

Økologiske marker større end 5 ha (50.000 m2) skal fremover indeholde naturtiltag som læhegn, markskel, randzoner eller naturstriber. Samtidig skal der stilles konkrete krav til, hvordan økologerne kan bidrage til at reducere klimabelastningen. Det kan f.eks. ske ved at dyrke flere efterafgrøder, der binder kulstof i jorden, så det ikke ender i atmosfæren. 

Sådan lyder to af de 25 anbefalinger, som miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i dag modtager fra det økologiske erhvervsteam.

Forbrugerne efterspørger i stigende grad økologiske fødevarer, men deres forventninger til økologien stiger også. Erhvervsteamets budskab er derfor, at økologien løbende skal forbedre sig på områder med betydning for økologiens troværdighed, så sektoren også fremadrettet kan leve op til de forventninger, som fremtidens forbrugere vil have. Derfor foreslår teamet, at økologien udvikler sig på natur- og klimaområdet. 

- Jeg ser positivt på ideer, der kan kombinere naturhensyn med at forbedre bundlinjen hos landmændene. Det tror jeg på, at erhvervsteamets forslag kan, og jeg vil derfor nu afklare mulighederne for at gennemføre det. Mange danske økologer tager i dag den slags hensyn, men hvis vi kan få alle med, vil det styrke danske varer med Ø-mærket og gøre det til et endnu stærkere brand, hvilket kun vil være i økologernes interesse, siger Esben Lunde Larsen.  

Det økologiske erhvervsteam blev nedsat som en del af Fødevare- og landbrugspakken og fik til opgave at udarbejde en række anbefalinger til ministeren, som kan styrke en markedsdrevet udvikling af økologien. 

- Økologien har en stærk position herhjemme og er også ved at få en solid plads på eksportmarkederne. Med de 25 anbefalinger, som et enigt team afleverer i dag, tager vi et vigtigt skridt for at bevare vores markedsposition, siger Henrik Biilmann, direktør i Friland og formand for det økologiske erhvervsteam.

De 25 anbefalinger afleveres til miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i dag. Læs alle anbefalingerne her. 

Sted: Fødevarepark Skjern Enge, Feldsingvej 3, Borris, 6900 Skjern

Tid: Fredag den 7. april, kl 14.00 – 15.00

Pressen er velkommen. 

Det Økologiske Erhvervsteam består af:

Navn og titel

Henrik Biilmann Direktør, Friland

Bent Graakjær Ejer af Westergaards Hotel

Brian Tholstrup Nybo Administrerende direktør, Aurion A/S

Claus Juel Jensen Tidligere administrerende direktør, Netto

Jørgen Nicolai Nielsen CEO, Northern Greens

Jytte Tandrup Underdirektør,  De Samvirkende Købmænd

Kirsten Lund Jensen Økologichef i Landbrug & Fødevarer

Laurent Ponty Kategoridirektør, Arla Danmark

Merete Holst Administrerende direktør, Meyers Contract Catering

Poul Erik Jørgensen Landbrugsdirektør, Nykredit

Paul Holmbeck Direktør, Økologisk Landsforening

Poul Johannes Pedersen Direktør, Thise A/S

Simon Clemens Kok og Brødmand, Brød & Co.

Svend Brodersen Ejer, Gram Slot

Thomas Roland CSR-chef, COOP

Vivi Kjersgaard Produktchef, Hørkram Foodservice A/S

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7082, e-mail: jolyk@mfvm.dk 


MENU