Gå til hovedindholdet

Eksperter skal se på vandløbslovgivningen

Mere nedbør over Danmark og de danske marker medfører flere oversvømmelser og mere vand i vandløbene. Det giver behov for en modernisering af vandløbslovgivningen, og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er nu klar med kommissoriet til den ekspertgruppe, der skal komme med anbefalinger på området.

Publiceret 3. marts 2017

Danske vandløb skal både have naturmæssig værdi og kunne lede vand væk fra markerne. Men når klimaforandringer giver mere regn i mere intense mængder, er der behov for at modernisere vandløbslovgivningen.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har derfor nedsat en ekspertgruppe skal gennemgå lovgivningen og komme med forslag til ændringer.

Ekspertgruppens kommissorium er netop offentliggjort, og ekspertgruppen, der skal komme med anbefalingerne i slutningen af i år, har netop holdt sit første møde.

- Vi skal have langtidsholdbare løsninger på et svært problem, og ekspertgruppen er nu i fuld gang med at se på, hvad der skal til for, at vi bedre kan håndtere de øgede vandmængder og fortsat sikre både byer og marker mod øgede oversvømmelser og samtidig tage hensyn til naturen. Opgaven er lagt i hænderne på en række eksperter og fagfolk med dyb indsigt i området, og jeg ser frem til at modtage udvalgets anbefalinger senere i år, siger Esben Lunde Larsen.

Ministeren har udpeget viceborgmester i Lolland Kommune, Henrik Høegh (V), som formand for udvalget, der tæller i alt 12 eksperter med sagkundskab indenfor vandmiljø, natur, landbrugets afvandingsforhold, klimatilpasning, natur- og miljølovgivning samt planlægning og praktisk erfaring med vandløb. Medlemmerne af udvalget er fra universiteter

Udvalget skal i slutningen af året aflevere en række anbefalinger til regelændringer til miljø- og fødevareministeren.

Se ekspertudvalgets medlemmer

Se udvalgets kommissorium

Fakta om øgede regnmængder

Den samlede nedbørsmængde er steget fra 712 til 743 millimeter om året, når gennemsnittet for perioden 1961 til 1990 sammenlignes med perioden fra 1991 til i dag. Det svarer til ca. 1.333 milliarder liter vand mere over Danmark i løbet af et enkelt år. Regnvandsmængderne forventes at stige yderligere de kommende år.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jens Fuglsang Edelholt, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9135 6996, e-mail:jefed@mfvm.dk

Udvalgsformand, viceborgmester Henrik Høegh, tlf.: 3012 3972


MENU