Gå til hovedindholdet

Eksport af ren luft-teknologi skal boostes

Et tættere samarbejde mellem danske producenter af ren luft-teknologi og myndigheder kan løse miljøproblemer og løfte dansk eksport. Miljø- og fødevareministeren samler 1. juni interessenter og virksomheder for at drøfte muligheden for at lave en vision for eksporten af ren luft-løsninger.

Publiceret 31. maj 2017

Filtre på bussers udstødning og såkaldte scrubbere, som renser skibes røg og brændeovne med lav partikeludledning. Det er bare nogle få eksempler på ren luft-teknologier, som danske virksomheder hvert år eksporterer til udlandet. 

I 2015 var eksporten på godt 7 mia. kroner. Men potentialet er langt højere. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen samler derfor 1. juni interessenter på luftområdet til en luftvisions-konference, hvor man bl.a. vil drøfte fælles eksportmålsætninger, styrkepositioner, innovation og udvikling.

- De danske virksomheder kan tilbyde nogle af de bedste løsninger på markedet for ren luft-teknologi. Ved at virksomheder, myndigheder og andre relevante parter går sammen om en fælles indsats, håber vi at åbne nye døre til det internationale marked og løfte dansk eksport. Vi kan være stolte af, at vores virksomheder er med til at løse et af de største miljø- og sundhedsproblemer samtidig med, at der bliver skabt vækst og arbejdspladser, siger Esben Lunde Larsen.

Mange lande slås med massive problemer med luftforurening – især i de store byer, hvor skoler, virksomheder og lufthavne i perioder må lukke helt ned på grund af tæt smog, som sender de lokale beboere på hospitalet med vejrtrækningsproblemer.  

Her kan ren luft-teknologier fra danske virksomheder hjælpe. Samtidig vil nye internationale krav om at sænke luftforureningen i EU og resten af verden øge markedet for danske løsninger.

Inspireret af vand

Både virksomheder, videninstitutioner, interesseorganisationer og myndigheder er inviteret. Arbejdet skal munde ud i, at der bliver opstillet en række målsætninger for styrket dansk eksport af ren luft-teknologier.

Konferencen om en ny luft-vision er arrangeret af Miljø- og Fødevareministeriet i samarbejde med Dansk Miljøteknologi, Danske Rederier, Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne (DAPO), Dansk Industri, og Danske Maritime.

- Inden for vandteknologi er det lykkedes at samle branchen om en ”Vandvision,” som har været en stor succes. Jeg er glad for, at vi nu gør noget lignende på luftområdet. Danmark står rigtig stærkt inden for ren luft-teknologi, men vi kan styrke vores position yderligere ved at samle kræfterne. Et styrket samarbejde kan også føre mere innovation og udvikling med sig, siger direktør i Dansk Miljøteknologi, Jørn Jespersen.

- Flere og flere metropoler internationalt kæmper i disse år med intensiv luftforurening, hvilket er til gene for byernes borgere og dermed sundheden. I Danmark har vi i mange år arbejdet med luftteknologi til gavn for både borgere og virksomheder. Som en integreret del af vores engagement og opbakning til verdens SDG mål indenfor miljø, sundhed og beskæftigelse, vil vi på denne konference sikre startskuddet til et stærkere samarbejde på tværs af branchen for at gøre en forskel lokal, national og globalt, siger miljøpolitisk chef i DI, Karin Klitgaard

- Da begrænsning og måling af luftforurening udgør centrale elementer i mange maritime virksomheders produkter og serviceydelser, kan et styrket samarbejde, hvor vi kan udveksle viden og afsøge markeder, vise sig nyttigt både for virksomhederne og for samfundet, siger underdirektør Michael Prehn, Danske Maritime, der er brancheforening for værfter og udstyrsleverandører.

- Danske rederier er aftagere af ren luft-teknologi og er allerede langt fremme med at begrænse luftforurening fra skibe. Det er vigtigt, at vi får udviklet teknologier, som nemt og relativt billigt kan sikre renere luft, men vi har også brug for løsninger, der kontrollerer, at regler og krav bliver overholdt af alle. Der er vedtaget nye, skrappe internationale miljøkrav til skibsfarten, og derfor er metoder til håndhævelse afgørende, hvis vi skal fjerne incitamentet til at snyde og sikre lige og fair konkurrence, siger administrerende direktør i Danske Rederier Anne H. Steffensen.

Konferencen finder sted på Kosmopol, Fiolstræde 44 i København, den 1. juni kl. 10-16.

Fakta: Renluft-eksport

  • En rapport fra Miljøstyrelsen i 2017 viser, at danske virksomheder eksporterede renluft-teknologi for godt 7 mia. kr. i 2015. Denne opgørelse inkluderer kun eksporten af varer, men ikke services, rådgivning, salg af licenser og lignende
  • Det største eksportmarked er EU, men der er også en betydelig eksport til USA og Kina.
  • Danmark producerer ren luft-løsninger på en række områder, bl.a. brændeovne, skibsfart, vejtransport, arbejdsmaskiner, affaldsforbrænding, kraftværker, industri, byggeri og landbrug. I alt er der mere end 500 danske virksomheder, der sælger ren luft-løsninger - bl.a. Haldor Topsøe, FL Smidt, Alfa Laval og MAN Diesel & Turbo
  • Mere end 7 mio. mennesker dør ifølge WHO hvert år for tidligt som følge af luftforurening. Dertil kommer en række sygdomstilfælde og gener.   

Kilder: Rapporten "Opgørelse af den danske eksport fra renluftsektoren" og WHO

Yderligere oplysninger

Pressechef i Miljø- og Fødevareministeriet, Jens Fuglsang Edelholt, tlf. 9135 6996, e-mail: jefed@mfvm.dk

Kontorchef i Miljøstyrelsen, Sara Røpke, tlf. 4178 2039, e-mail: saroe@mst.dk

Direktør i Dansk Miljøteknologi, Jørn Jespersen, tlf. 2149 1383, e-mail: jj@danskmiljoteknologi.dk

 

 


MENU