Gå til hovedindholdet

Esben Lunde Larsen: Æggeskandale skal ikke ske igen

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen deltager tirsdag den 26. september i ministermøde om fipronilæg i EU. Her vil han arbejde for, at sagen om forurenede æg, der i løbet af sommeren spredte sig til de fleste EU-lande, ikke skal gentage sig.

Publiceret 25. september 2017

EU's fødevareministre er i Bruxelles til ministerkonference tirsdag den 26. september. Her skal de diskutere sagen om de forurenede æg, der siden sommer har spredt sig til det meste af Europa.

På ministerkonferencen forventes ministrene at afklare, hvordan EU-landene fremover skal håndtere fødevarekriser som æggesagen, og hvad man kan gøre for at styrke den fælles håndtering af svindel i fødevareproduktionen i det hele taget.

Esben Lunde Larsen ønsker, at EU fortsat skal forbedre kommunikationen mellem lande og myndigheder, så disse sager hurtigere bliver løst, herunder at samarbejdet mellem de nationale myndigheder forbedres gennem de nuværende it-systemer. I den konkrete sag gik indmeldingen til EU’s varslingssystem omkring sikre fødevarer for langsomt fra de lande, hvor æggesagen startede. Til gengæld reagerede Danmark omgående, da indmeldingen kom.

Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen udtaler forud for mødet: 

- Vi skal altid kunne være trygge ved vores fødevarer. Og det kan vi jo som regel også. Netop derfor rammer en sag som denne meget hårdt. Tilliden til fødevarer er meget vigtig for vores forbrugere og hos eksportmarkederne. Derfor skal disse sager løses så effektivt som muligt.”

Ægge-sagen begyndte, fordi belgiske og nederlandske høns var blevet behandlet for blodmider med det ulovlige insektmiddel, fipronil. Giftstoffet gik i æggene, som også er solgt i begrænset omfang på det danske marked. Ifølge DTU Fødevareinstituttet var de udenlandske æg solgt i Danmark dog aldrig med sundhedsskadelige mængder af fipronil.

- Vi kan være tilfredse med, at alt tyder på, at danske æggeproducenter ikke har brugt de ulovlige midler. Derfor har vi ikke på noget tidspunkt konstateret fipronil i æg, der er lagt i Danmark, og det er jeg vældig glad for", siger Esben Lunde Larsen.

Ministeren understreger, at han fortsat følger sagen meget nøje via Fødevarestyrelsen, som fortsætter det tætte samarbejde med myndigheder i andre europæiske lande.

- Generelt må jeg sige, at vi i Danmark har håndteret denne sag hurtigt og effektivt, både af æggeerhvervet og de involverede myndigheder. Det tyder på, at vi generelt står godt rustet til den slags kriser,” siger Esben Lunde Larsen.


Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Ming Ou Lü – tlf.: +45 2077 0459, minol@mfvm.dk 
Fødevarestyrelsens pressetelefon +45 22 84 48 34
Læs alt om æggesagen på Fødevarestyrelsen hjemmeside: https://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Aegge-sagen.aspx


Fakta:
Der er foreløbig fundet fipronil i æg fra bedrifter i: Nederlandene (144 bedrifter), Belgien (30 bedrifter), Italien (10 bedrifter), Tyskland (7 bedrifter), Bulgarien (3 bedrifter), Ungarn (2 bedrifter), Luxembourg (2 bedrifter) og Frankrig (1 bedrift). Der er også fundet fipronil i Polen og Rumænien, men her er antallet af blokerede bedrifter ikke offentliggjort. I Rumænien er der fundet fipronil i kyllingekød fra én besætning.
Der er ikke fundet fipronil i æg fra danske bedrifter.

Fødevarestyrelsen fortsætter med at overvåge og efterforske og vil ikke udelukke, at der kommer sager om indførsel til Danmark af æg eller æggeprodukter med fipronil. De forventes alle at være under det sundhedsskadelige niveau.

Fødevarestyrelsen vil udvide sit omfattende analyseprogram for pesticidrester i vegetabilske og animalske fødevarer, så det også omfatter en række stoffer, som kan blive brugt ulovligt til bekæmpelse af fx blodmider, fx fipronil.

Det er virksomhedernes ansvar, at de ikke sælger forurenede æg. Som virksomhed kan man undersøge, om de bestilte produkter lever op til kravene. Og man kan kræve analyser fra leverandøren, ligesom virksomheden selv kan foretage analyser.


MENU