Gå til hovedindholdet

Esben Lunde Larsen baner vej for mindre miljø- og sundhedsbelastende hverdagsgifte

Der er store udgifter forbundet med at få en ny hverdagsgift på markedet. Men nu gør miljø- og fødevareministeren det billigere for de små og mellemstore virksomheder og tilbyder mere vejledning.

Publiceret 7. september 2016

Når en virksomhed for eksempel vil lancere et nyt desinficerende middel til bedre hygiejne i kostalden, er det dyrt, fordi produktet først skal godkendes efter EU-reglerne på området. Selv når produktet bygger på et mindre miljøbelastende aktivstof som mælkesyre, kan det koste op mod 100.000 kroner, før godkendelsen er på plads.

Prisen favoriserer de største virksomheder, som har flest ressourcer til at bære omkostningerne. Men de små og mellemstore virksomheder er ofte dem, der har idéerne til produkter, som er mindre belastende for miljøet, og de skal hjælpes på vej. Det samme gælder virksomheder, som allerede er på markedet, men som skal have fornyet deres godkendelse i løbet af de kommende år.

- Hvis man har en god idé til et mindre miljøbelastende biocidprodukt, som eksempelvis myregift, så skal man kunne få det godkendt til en rimelig pris. Jeg vil gøre det nemmere for de mindst belastende produkter at finde vej til markedet. Jeg vil tilbyde virksomhederne vejledning om reglerne, og give støtte til udgifter i forbindelse med godkendelse. Dét vil gavne virksomhedernes vækst samtidig med, at vi beskytter mennesker og miljø, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Biocidprodukter – eller ”hverdagsgifte” - er for eksempel desinfektionsmidler, insektmidler og træimprægneringsmidler - produkter, der indeholder aktive stoffer, som er designet til at hindre eller slå skadegørere ihjel.

To millioner kroner skal støtte virksomheder
EU-reglerne om godkendelse af biocider er meget grundige. Det sikrer, at produkter, der kommer på markedet, ikke skader miljøet eller menneskers eller dyrs sundhed, hvis de håndteres korrekt. Miljø- og fødevareministeren afsætter nu to mio. kroner til at støtte små og mellemstore virksomheder i at få godkendt deres mindre belastende produkter efter en særlig forenklet procedure.

- De økonomiske omkostninger er en barriere for mange af vores medlemmer. Med et økonomisk tilskud og vejledning kan flere virksomheder bidrage til, at vi får flere mindre miljøbelastende biocidprodukter på markedet, siger miljøpolitisk chef i Dansk Erhverv, Jakob Lamm Zeuthen.

- Det er glædeligt, at ministeren hjælper vores mange små medlemsvirksomheder, der leverer biociderne. Uden tilskud er en godkendelse ekstrem dyr og koster dem konkurrenceevne. Ordningen skaber bedre balance mellem det, som skal godkendes og de økonomiske omkostninger, siger René Fleischer, formand for brancheforeningen Kemi & Life Science.

Virksomhederne kan søge tilskud og få dækket op til 80 procent af deres udgifter til godkendelse.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet, Steen Jensen, tlf. 9359 7071, e-mail: steje@mfvm.dk 
Fuldmægtig i Miljøstyrelsen, Vivi Johansen, tlf. 7254 4358, e-mail: vijoh@mst.dk

Fakta om biocider:
· Biocidprodukter er for eksempel desinfektionsmidler og insektmidler,  der indeholder aktive stoffer.
· Et aktivstof er det stof, som virker bekæmpende. For eksempel er en myggespray et biocidprodukt og aktivstoffet er det stof i sprayen, der slår myggene ihjel.

Fakta om støtteordningen:
· Tilskudsordningen etableres som en midlertidig ordning i 2016. Tilsagn om tilskud vil derfor kun blive givet i 2016 (udbetalingen af tilskuddene kan ske de efterfølgende år). Ansøgningsfristen er 1. november 2016, og virksomheder kan ansøge her.
· Et af formålene med støtteordningen er at få udvidet EU-listen over mindre belastende biocidaktivstoffer (biocidforordningens bilag I).
· Jo flere stoffer på biocidaktivstof-listen, desto flere valgmuligheder er der, når man vil producere og markedsføre mindre miljøbelastende biocider. En virksomhed, der har et nyt stof til listen over mindre belastende aktivstoffer, kan få tilskud på 100 procent af udgifterne.
· Biocidforordningen fra 2012 sikrer, at de produkter, der kommer på markedet, ikke skader miljøet eller menneskers og dyrs sundhed, hvis de håndteres korrekt, men forordningen har samtidig gjort det dyrere at få godkendt et produkt, fordi kravene er skærpet.
· Miljøstyrelsen vil fortsat informere om reglerne og vejlede virksomhederne, så de er forberedte på biocidforordningens betydning for dem. Informationen omfatter målrettet vejledning om, hvordan man kan få støtte og reglerne for godkendelse af mindre belastende biocider.


MENU