Gå til hovedindholdet

Esben Lunde Larsen er klar til at hjælpe grundejere i Lønstrup

Regeringen er gået til EU-Kommissionen for at få lov til at ophæve den del af et Natura 2000-område, der forhindrer en række grundejere i at anvende hård kystbeskyttelse ved Lønstrup.

Publiceret 8. marts 2018

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har indledt en dialog med EU-Kommissionen for at få lov til at ophæve Natura 2000-arealet ved klinten nær Lønstrup. Det vil åbne op for muligheden for at sikre kysten med hård kystbeskyttelse. 

- Vi skal finde en god balance mellem at beskytte ejendomme og natur. Ved Lønstrup vil naturen gå sin gang, og havet vil æde den beskyttede natur på kystklinten inden for en årrække. Derfor giver det god mening at ophæve det beskyttede naturområde, så grundejerne kan komme i gang med hård kystbeskyttelse. Og så vil vi også arbejde på at beskytte den helt særlige naturtype på en anden kystklint, der ikke er på vej i havet. Det er en rigtig god løsning - både for grundejere og naturen, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.  

Der kan gå op til to år før, der er afklaring fra EU-Kommissionen, om det er muligt at ophæve Natura 2000-området og udpege et nyt område som erstatning.

Den 9. februar 2018 besluttede en bred kreds bestående af regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti at understøtte Hjørring Kommunes kystbeskyttelsesindsats ved at afsætte 10 mio. kroner til sandfodring af strækningen ved Løkken, Lønstrup og Nørlev. 

- Jeg vil gøre mit for at speede processen op, men EU-processen tager tid. Så vi må væbne os med tålmodighed, indtil det forhåbentlig lykkes at få ændret områdets status. Vi har allerede afsat 10 mio. kroner til sandfordring. Nu går vi til EU-Kommissionen for at få lov til hård kystbeskyttelse.  Jeg har aldrig været i tvivl om, at vi er nødt til at hjælpe grundejerne i det her tilfælde, siger Esben Lunde Larsen.

Dansk Folkepartis miljøordfører Pia Adelsteen er glad for, at miljø- og fødevareministeren er gået til EU-Kommissionen for at få lov til at ophæve Natura 2000-området.

- Jeg forstår godt, at sommerhusejerne er frustrerede. Derfor er DF med i den politiske aftale, som giver 10 mio. kroner til kystbeskyttelse på strækningen. DF støtter også op om ministerens initiativ med at finde en løsning med EU, som tilgodeser grundejerne, siger miljøordfører Pia Adelsteen (DF).

Det aktuelle Natura 2000-område, som Miljø- og Fødevareministeriet er i dialog med EU-Kommissionen om, omfattede oprindeligt ca. ti hektar. Ca. syv hektar af dette område er dog blevet eroderet af havet og efterlader kun tre hektar jord tilbage af det relevante område.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 22 13 08 34, e-mail: malek@mfvm.dk


MENU