Gå til hovedindholdet

Esben Lunde Larsen: Flere byggematerialer skal genanvendes

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen vil have undersøgt, om det er muligt at identificere og genanvende asbestfri eternittagplader, der i dag deponeres som farligt affald.

Publiceret 16. december 2017

Eternitplader kan indeholde sundhedsskadeligt asbest, men gør det ikke altid. Derfor vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen have undersøgt, om det er muligt at identificere og genanvende de asbestfri eternittagplader, der i dag oftest deponeres som farligt affald sammen med asbestholdig eternit.

- Vi skal ikke bare deponere byggematerialer, som måske kan genanvendes til fordel for både miljø og økonomi. Omvendt er det vigtigt ikke at sprede farlige stoffer i miljøet, og der kan være andre stoffer i byggematerialerne end asbest, der giver problemer. Derfor vil jeg bede Miljøstyrelsen i samarbejde med kommunerne og tagpladeproducenterne at undersøge, om det er muligt at genanvende en større del af vores eternittagplader, siger Esben Lunde Larsen.

Der deponeres årligt godt 100.000 tons affald i Danmark, der er klassificeret som asbestholdigt, heraf formentlig en ukendt mængde asbestfri plader.

Skal gælde i hele landet

Initiativet, der skal se på eksisterende viden, kommer på baggrund af et forslag fra det jyske affaldsselskab AFLD, og ministeren understreger, at eventuelle fremtidige ændringer skal gælde i hele landet.

- Jeg er glad for forslaget, og håber, at det viser sig muligt at genanvende flere eternittagplader. Hvis det er tilfældet, vil vi udarbejde en ny vejledning for hele landet, siger Esben Lunde Larsen.

Hos Dansk Affaldsforening, der er interesseorganisation for kommuner og kommunale affaldsselskaber, tager man godt imod ministerens initiativ.

- I Dansk Affaldsforening ser vi meget positivt på at undersøge muligheden for at genanvende eternitplader, der ikke indeholder asbest. Vi ønsker ikke at grave materialer ned i jorden, der med fordel kan bruges igen – det er sund fornuft, og det vil bringe os et skridt nærmere en mere cirkulær økonomi, som er den rigtige udviklingsvej for Danmark, siger Mads Jakobsen, formand for Dansk Affaldsforening

Undersøgelsen forventes færdig medio 2018.

Fakta: Eternit og asbest

• Asbest er et stof, der blev brugt i tagbelægning frem til 1980'erne, og som kan forårsage dødelige sygdomme som lungekræft
• Det er ikke farligt at bo i et hus med asbestholdig eternit på taget, men ved udskiftning eller renovering skal tagpladerne håndteres som farligt affald
• Ud over asbest kan eternitplader også indeholde andre sundhedsskadelige stoffer, blandt andet plastfibre, som kan være kræftfremkaldende

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 93 59 70 82, e-mail: jolyk@mfvm.dk

 

 


MENU