Gå til hovedindholdet

Esben Lunde Larsen giver 10 mio. kroner ekstra til mere urørt skov

Der har været stor interesse fra private lodsejere for at få del i Naturpakkens tilskud til urørt skov. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen tilfører derfor 10 mio. kroner ekstra til urørt skov. I alt bruges der 54 mio. kr. til urørt skov og anden biodiversitetsskov i 2017.

Publiceret 8. december 2017

175 fodboldbaner. Så meget ekstra urørt skov får Danmark. Rigtig mange private lodsejere har i 2017 ansøgt om at udlægge urørt skov, og det har fået miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen til at tilføre 10 mio. kroner ekstra til urørt skov.

- Det er rigtig godt, at de private lodsejere er klar til at udlægge arealer, så vi kan få endnu mere urørt skov til gavn for planter og dyr. Regeringen har fra dag ét prioriteret at skabe mere biodiversitet i de danske skove, og der er der et kæmpe potentiale i de private skove. Derfor er jeg glad for, at det er lykkedes at finde 10 mio. kroner. ekstra, så endnu flere projekter med urørt skov kan blive til virkelighed, siger miljø-og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Der var oprindeligt afsat 10 mio. kroner til udlægning af urørt skov på private arealer i 2017. Det beløb er i 2017 fordoblet til 20 mio. kroner. Dermed forventes der at kunne indgås nye aftaler om i alt ca. 250 hektar urørt skov.

Herudover vil der også blive givet tilskud til ca. 2.500 hektar anden biodiversitetsskov. 

- At så mange private lodsejere er med til at skabe mere urørt skov, vidner om, at ordningen allerede er en kæmpe succes. Jeg er glad for, at de private lodsejere har taget så godt imod vores initiativ, og at vi nu kan supplere indsatsen i de statslige skove med endnu mere urørt skov på private arealer. Det er rigtig godt, at vi har fundet ekstra midler, så endnu flere ansøgere kan få tilskud til at lave naturen endnu vildere og bedre for dyrene, udtaler miljøordfører Mette Abildgaard (K).  

Man kan forvente svar på ansøgningerne om tilskud til urørt skov og anden biodiversitetsskov ved udgangen af 2017.

Der forventes i årets ansøgningsrunder at blive givet tilsagn om tilskud til urørt skov og anden biodiversitetsskov for i alt knap 54 mio. kroner.

Fakta:

Tilskud ydes til at ophøre skovdrift på skovarealer med et højt naturindhold eller arealer med potentiale for et højt naturindhold. En aftale om urørt skov er varig, og ejeren kompenseres for, at der ikke må være nogen skovdrift, der understøtter en træproduktion på arealet.

Ved tilsagn om privat urørt skov forpligter ejeren sig desuden til, at der ikke må:

  • udsættes eller foretages fodring af vildt på tilsagnsarealet
  • fældes eller skades træer eller fjernes dødt ved
  • anvendes gødning, kemisk bekæmpelse eller kalkning på arealet
  • ske forstyrrelser af jordbunden med redskaber herunder jordbearbejdning, terrænændringer eller kørsel med maskiner
  • anlægges nye grøfter eller dræn, og at eksisterende grøfter ikke længere oprenses med mindre det vil have en væsentlig uhensigtsmæssig indflydelse på afvandingen af naboarealer, som ikke kan afhjælpes på anden rimelig vis.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 22 13 08 34, e-mail: malek@mfvm.dk

Funktionsleder Bettina Helle Jensen, Miljøstyrelsen, e-mail: bxj@mst.dk; tlf.: 72 54 48 47


MENU