Gå til hovedindholdet

Esben Lunde Larsen opfordrer EU-politikere til at blokere forslag om hormonforstyrrende stoffer

Miljø- og fødevareministeren går til angreb på EU-Kommissionens forslag om kriterier for hormonforstyrrende egenskaber i pesticider og biocider. Hverken mennesker eller miljøet er beskyttet godt nok, mener Esben Lunde Larsen.

Publiceret 29. september 2017

Siden EU-Kommissionen i 2016 fremlagde forslag om kriterier for hormonforstyrrende egenskaber i pesticider og biocider, har den danske regering kæmpet for at påvirke kriterierne for at forhindre forringelse af forbruger- og miljøbeskyttelsen.

Derfor stemte Danmark imod forslaget om pesticider, da det første gang var til afstemning i EU-systemet i juli måned i år, ligesom den danske regering har opponeret imod forslaget om biocider. Nu opfordrer miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen i et brev de danske EU-parlamentarikere til at fortsætte modstanden, når forslagene skal behandles i EU-Parlamentet her i efteråret.

”Selv om det er lykkedes at få sat danske fingeraftryk på forslagene, er det desværre ikke nok. Kriterierne for hormonforstyrrende egenskaber kan desværre kun bruges til at udpege de få stoffer, som vi med sikkerhed ved er hormonforstyrrende. Vi får ikke udpeget de stoffer, som er under mistanke, og det er vigtigt viden for, at vi kan beskytte mennesker og miljø mod hormonforstyrrende stoffer”, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, der håber, at de danske EU-parlamentarikere vil se kritisk på Kommissionens forslag og diskutere dem med deres gruppe, så forslaget bliver blokeret.

I brevet til de danske EU-parlamentarikere gør ministeren opmærksom på, at kravene i forslagene ikke er på linje med de krav, man stiller, når man skal vurdere, om et stof er kræftfremkaldende eller skadeligt for arveanlæggene eller forplantningen. Ligesom der ikke er kriterier for at identificere stoffer, der er mistænkt for at være hormonforstyrrende.

- Nettet er ikke finmasket nok. Derfor er der risiko for, at stoffer som reelt er hormonforstyrrende fortsat kan bruges i pesticider og biocider. Vi skal gøre, hvad vi kan for at beskytte mennesker og miljøet. Og det håber jeg, at de danske EU-parlamentarikere er enige med mig i, siger Esben Lunde Larsen.

Forslaget om kriterier for hormonforstyrrende stoffer i pesticider skal behandles af EU-parlamentet den 4. oktober.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet Malene Kristensen, tlf. 2213 0834, e-mail: malek@mfvm.dk

Kontorchef i Miljøstyrelsen Sonja Canger, tlf. 7254 4337, socan@mst.dk


MENU