Gå til hovedindholdet

EU forbyder bisphenol A i babymad efter dansk forbillede

Efter dansk forbillede indfører EU totalforbud mod afsmitning af det hormonforstyrrende stof bisphenol A fra emballage og genstande til babymad. En stor sejr, at der er lyttet til Danmark, mener miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Publiceret 25. september 2017

Allerede fra næste sommer bliver det i hele EU forbudt at putte maden til de 0-3-årige i emballager, der afgiver det hormonforstyrrende stof bisphenol A. Det er allerede i dag forbudt i Danmark. Samtidig bliver grænseværdien for bisphenol A i plast sænket markant og udvides til også at omfatte afsmitning fra konservesdåser.

Det ligger fast, efter at EU-Kommissionen i dag har strammet reglerne markant for brugen af det hormonforstyrrende stof.

- Det er en stor sejr, at EU har lyttet til Danmark og nu indfører stort set det samme forbud, som vi har herhjemme mod det hormonforstyrrende stof i emballager til børn mellem 0 og 3 år. Jeg vil nu få Fødevarestyrelsen til at undersøge, om der overhovedet er behov for de danske særregler, men der er ingen tvivl om, at de nye regler kommer til at gavne EU’s kommende generationer allerede fra næste sommer, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen. 

De nye EU-regler omfatter ikke kun et totalforbud mod afsmitning af bisphenol A til maden til de yngste EU-borgere. Som noget nyt er der også indført en grænseværdi for, hvor meget bisphenol A der må vandre fra lakken i en konservesdåse og ud i dåsemaden til de voksne forbrugere. Den nye grænseværdi vil komme alle danske forbrugere til gavn, og Danmark vil fortsat arbejde for at få denne grænseværdi endnu længere ned.

Esben Lunde Larsen glæder sig efter dagens afstemning over, at de danske forbrugere kan se frem til en øget beskyttelse: 

- Sagen viser, at det betaler sig at presse på i EU. De nye fælles EU-regler kommer til at gavne alle forbrugere i EU, også de danske forbrugere. Men når det er sagt, så vil jeg fortsat arbejde for yderligere at reducere forbrugernes udsættelse for stoffet mest muligt, siger Esben Lunde Larsen. 

Miljø- og fødevareministeren vil nu gå i dialog med de danske virksomheder med henblik på at få niveauet for bisphenol A i fødevareremballager endnu længere ned. 

Fakta om bisphenol A

Bisphenol A indgår blandt andet i lakker på indersiden af konservesdåser og i den plast, som for eksempel bliver brugt i drikkevandskølere.

Stoffet, der er hormonforstyrrende, har været forbudt i fødevarekontaktmaterialer til maden til 0-3 årige i Danmark siden 2010.

Det er med baggrund i EU’s Fødevaresikkerhedsautoritet på området, EFSA’s, seneste risikovurderinger, at de nye regler nu træder i kraft. Allerede næste år ser EFSA igen på, om der er behov for at revurdere de tilladte niveauer af afsmitningen af bisphenol A fra fødevarekontaktmaterialer til mad. 

DTU Fødevareinstituttet er involveret i EFSA’s arbejde med at fastlægge af de kriterier, som EFSA vil anvende til den risikovurdering af stoffet, som de påbegynder i 2018.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Jens Fuglsang Edelholt, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 91356996, e-mail:jefed@mfvm.dk 
Fødevarestyrelsens pressetelefon: 22 84 48 34


MENU