Gå til hovedindholdet

Fleksible jordejere baner vej for styrket miljøindsats

Lodsejere og landmænd har sidste år handlet og byttet jorder i rekordtempo. På 439 landbrugsejendomme er landbrugsjord blevet omdannet til vådområder, der mindsker udledningen af kvælstof.

Publiceret 24. april 2016

Aldrig tidligere er der på et år indgået så mange jordfordelingsaftaler for at etablere vådområder under det danske landdistriktsprogram til reduktion af landbrugets kvælstofudledning.

19 jordfordelingssager fra 2015 betyder, at der i år og de kommende år etableres ca. 1.700 hektar med vådområder rundt omkring i Danmark. Dermed bliver et areal svarende til 1.700 fodboldbaner omdannet til et oversvømmet område, hvor der bliver skabt ny natur, som samtidig mindsker landbrugets udledning af kvælstof.

- Landbrug og natur kan sagtens gå hånd i hånd. Den store velvilje til at indgå jordfordelingsaftaler viser, at landbruget er interesseret i at gøre en indsats for miljøet, og denne typer projekter er helt i tråd med vores politik i fødevare- og landbrugspakken. Vi skaber ny natur med vådområder samtidig med, at vi giver landbruget lov til at give deres afgrøder den mængde gødning, som de behøver, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

En jordfordeling er et antal handler, hvor lodsejerne køber og/eller sælger landbrugsarealer på én og samme dag. I praksis betyder det, at landmændene kan sælge arealer til projektet og vælge at købe anden landbrugsjord som erstatning for den jord, der overgår til et vådområde.

- Det er klart, at det er følsomt at skulle handle og bytte jorder for mange landmænd, hvis familier måske har haft netop disse marker i generationer. Derfor vil jeg også rose de mange jordejere for deres bidrag til, at vi får gennemført projekterne, siger Esben Lunde Larsen.   

For at muliggøre de 19 projekter har der blandt de 439 landbrugsejendomme i alt været handlet og byttet 2.342 hektar.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jeanette Løv Rasmussen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9359 7070, e-mail: jelra@mfvm.dk      

Fakta:

Jordfordelingssager 2011-2015:

2011: 1

2012: 3

2013: 8

2014: 6

2015: 19


MENU