Gå til hovedindholdet

Flere fisk i udsigt til danske tobisfiskere

En helt ny rådgivning fra Det internationale Havforskningsråd, ICES, lover godt for dansk tobisfiskeri. En god vækst i bestanden betyder, at fiskerne i år kan se frem til gode fiskerimuligheder.

Publiceret 23. februar 2017

Dansk tobisfiskeri går et godt år i møde. Det internationale Havforskningsråd, ICES lægger i deres netop offentliggjorte rådgivning op til høje kvoter for 2017.

Samlet set lægger den biologiske rådgivning op til et fiskeri på 486.000 tons tobis for de tre vigtigste tobisbestande i EU-delen af Nordsøen og Skagerrak. Der er gode udsigter for fiskerimulighederne på alle de sandbanker som f.eks. Dogger Banke, der traditionelt er vigtige for det danske tobisfiskeri.

- Jeg kan med glæde konstatere, at der har været en god tilvækst i tobisbestandene. Der er nu rigtigt gode perspektiver for dansk tobisfiskeri i 2017, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

EU må sikre høj kvote

Den store vækst i tobisbestandene forventes at få stor betydning for både de danske fiskere og for den industri, der lever af fiskeriet. Danmark sidder i dag på over 90 procent af EU’s tobiskvoter, og den lille fisk bliver hovedsageligt anvendt til produktion af fiskeolie og fiskemel.

Næste skridt bliver at forhandle de endelige kvoter på plads i EU, og her vil miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen arbejde for, at den positive bestandsvurdering også udmønter sig i markante kvotestigninger.

- Nu trækker vi i arbejdstøjet for at sikre, at dette års positive rådgivning afspejles i en tilsvarende høj kvotefastsættelse i EU. Målet er, at danske fiskere kan komme på havet efter tobis, når sæsonen starter den 1. april, siger Esben Lunde Larsen.

Fakta:

  • I EU-delen af Nordsøen og Skagerrak kan der ifølge ICES fiskes op til 485.940 tons tobis. Det fordeler sig på tre områder (område 1: 255.956 tons, område 2: 175.941 tons og område 4: 54.043 tons).
  • I 2016 var det samlede danske tobiskvoter på ca. 82.000 tons, hvoraf mere end halvdelen var i det daværende område 3. Bemærk, at områderne er blevet ændret fra 2016 til 2017.
  • EU fastsætter årligt den samlede fangstmængde for tobis i de forskellige forvaltningsområder i EU-farvande i lyset af rådgivningen fra Det Internationale Havforskningsråd, ICES.
  • Danmark har cirka 94 procent af EU's kvote af tobis.
  • Fiskeriet efter tobis begynder den 1. april 2017. Danmark arbejder for, at fiskerimulighederne for tobis er vedtaget i EU inden denne dato.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 22 13 08 34, e-mail: malek@mfvm.dk.

Landbrugs- og Fiskeristyrelsen kan kontaktes via pressetelefonen, tlf.: 4189 2507.

Antal tons i de tre områder under fakta er redigeret i pressemeddelelsen den 23. februar 2017 på grund af for mange decimaler.


MENU