Gå til hovedindholdet

Flere typer efterafgrøder skal give landmænd mere fleksibilitet

Landmænd skal have flere valgmuligheder og mere frihed til at vælge, hvordan de lever op til miljøkravene. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen sætter nu gang i et arbejde, så nye arter af efterafgrøder hurtigere kan blive afprøvet og vurderet.

Publiceret 21. april 2018

Landmænd skal hurtigere og nemmere kunne tage nye arter af efterafgrøder i brug.

Derfor nedsætter miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen nu et bredt panel, så nye arter hurtigere kan blive afprøvet og vurderet med henblik på at sikre,  at efterafgrøderne fortsat leverer den fornødne miljøeffekt.

- Jeg vil gerne give landmanden mere fleksibilitet til at vælge den efterafgrøde, som er mest rentabel på netop hans bedrift. Derfor er det vigtigt, at vi har et bredt udsnit af efterafgrødearter at vælge mellem, og at vi hurtigere kan få potentielle nye arter ud på markerne og virke, siger Esben Lunde Larsen.

Bredt funderet samarbejde

Efterafgrøder har en central rolle i kvælstofreguleringen af landbruget, hvor landmænd i dag kan vælge mellem et udvalg af efterafgrøder for at leve op til de miljøkrav, de bliver stillet overfor. 

Ved at nedsætte en såkaldt referencegruppe med deltagere fra myndigheder, erhverv, grønne organisationer og forskningsinstitutioner, vil miljø- og fødevareministeren sikre større sammenhæng mellem ønsker og forslag til nye arter og den forskning, der udføres på området. Dette sker ved aktivt at inddrage erhvervet og de grønne organisationer i den faglige proces med at udvælge nye arter til forsøg og efterfølgende drøfte forsøgsresultaterne.

Referencegruppen får bl.a. mulighed for at komme med indspil til, hvilke arter der skal testes af forskerne. Efterfølgende får gruppen mulighed for, at være med til at bedømme resultaterne.

Referencegruppens arbejde vil udelukkende være af faglig karakter, mens den politiske godkendelsesproces ikke vil indgå.

Landbrugsstyrelsen har inviteret følgende til at deltage i referencegruppen:
Aarhus Universitet, Miljøstyrelsen, SEGES, Foreningen for Reduceret jordbearbejdning i Danmark, Bæredygtigt Landbrug, Økologisk Landsforening, Danmarks Jægerforbund og Danmarks Naturfredningsforening.

Godkendte arter af efterafgrøder:

  • Korsblomstrede afgrøder (fx raps og olieræddike)
  • Korn
  • Græs
  • Honningurt
  • Cikorie
  • Frøgræs, der fortsætter som efterafgrøde efter høst

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristensen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 2213 0834, e-mail: malek@mfvm.dk


MENU