Gå til hovedindholdet

Flytning af arbejdspladser i Miljø- og Fødevareministeriet

Regeringen har offentliggjort en plan for flytning af statslige arbejdspladser. I Miljø- og Fødevareministeriet skal 666 medarbejdere flyttes geografisk.

Publiceret 1. oktober 2015

Regeringen har besluttet at flytte 3.900 statslige arbejdspladser fra hovedstaden til lokaliteter i hele Danmark. Miljø- og Fødevareministeriets styrelser og klagenævn beskæftiger ca. 4.500 medarbejdere. Allerede i dag er knap 53 procent af disse medarbejdere beskæftiget uden for København. Med regeringens plan når det tal op på 67 procent.

- Miljø- og Fødevareministeriet havde i forvejen mange arbejdspladser rundt omkring i Danmark, men det giver rigtig god mening, at flere af ministeriets medarbejdere kommer endnu tættere på det, vi arbejder med, og dem vi arbejder for – nemlig naturen, miljøet, fødevarevirksomhederne, landbruget og fiskeriet, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Som led i regeringens beslutning opdeles den nuværende Naturstyrelse i to styrelser, og der etableres en ny styrelse, Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. Naturstyrelsen får hovedsæde i Randbøl i Østjylland, og dens opgave bliver drift af statens godt 200.000 ha skov- og naturarealer og naturprojekter. Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning skal løfte omfattende myndigheds- og ministerbetjening inden for vand (hav, grundvand, overfladevand), natur og klimatilpasning. Styrelsen får hovedsæde i København.

En stor del af NaturErhvervstyrelsen flyttes til Augustenborg i Sønderjylland. Det drejer sig om driftsopgaver med support, tilskud og kontrol. Disse opgaver placeres i nyt stort driftscenter i Augustenborg. Derudover flyttes et antal medarbejdere til styrelsens eksisterende afdeling i Tønder.

Fra Miljøstyrelsen flyttes opgaver om kemikalieinspektion, miljøgodkendelser og tilsyn med virksomheder til Slagelse på Sjælland.

Ministeriets tre klagecentre (Fødevareministeriets Klagecenter, Energiklagenævnet og Natur- og Miljøklagenævnet) flyttes til Viborg, hvor de kommer til at bo samme sted.

Flytningerne skal gennemføres hurtigst muligt. Miljø- og Fødevareministeriet igangsætter nu en proces for, hvordan flytningerne kommer til at ske. Det kommer ikke til at ske samtidig for alle, men på forskellige tidspunkter, afhængig af hvad der kan lade sig gøre rent praktisk – blandt andet skal de nye lokaler gøres klar.

Læs mere om den geografiske flytning i Miljø- og Fødevareministeriet og se kort-oversigt


MENU