Gå til hovedindholdet

Folketinget er klar med forbud mod at vaske og påfylde pesticidsprøjter nær drikkevandsboringer

Med et nyt lovforslag fra miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen bliver det forbudt at vaske og påfylde pesticidsprøjter i nærheden af drikkevandsboringer. Det skal føre til bedre beskyttelse af grundvandet.

Publiceret 8. december 2017

Snart er det slut med at vaske og påfylde pesticidsprøjter i såkaldt boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). De boringsnære beskyttelsesområder er områder, der ligger tæt på drikkevandsboringerne, og derfor skal beskyttes særligt mod forurening med pesticider. I dag førstebehandler Folketinget en ny lov, som fører til bedre beskyttelse af drikkevandet.

- Med denne lov rammer vi en god balance mellem på den ene side at sikre en endnu bedre beskyttelse af drikkevandet og på den anden side at give landbruget nogle klare rammer for produktion. Det glæder mig, at et bredt flertal i Folketinget bakker op om den balance, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Det nye lovforslag er en opfølgning på Pesticidstrategi 2017-21, der i april blev indgået mellem regeringen, DF, S, R og SF.

Strammere krav til vaskepladser

Loven betyder, at en landmand for eksempel ikke må fylde pesticider på sin sprøjte ude på marken, hvis marken er en del af et BNBO. Der må heller ikke indenfor BNBO etableres nye vaskepladser, hvor sprøjter fyldes og vaskes, ligesom eksisterende vaskepladser i BNBO ikke længere må bruges til håndtering af pesticider.

- I Danmark kan vi drikke vandet direkte fra hanen. Det skal vi kunne blive ved med. Derfor gør vi også særligt meget ud af at beskytte vores grundvand. På den måde kan vi bevare vores unikke drikkevand i generationer fremover, siger Esben Lunde Larsen.

Det nye lovforslag giver som tidligere kommunerne mulighed for at nedlægge forbud og udstede påbud både indenfor og udenfor de statsligt udpegede BNBO.

Den nye lov bliver fulgt op af en bekendtgørelse, der udpeger de konkrete BNBO. Forbuddet i lovforslaget træder først i kraft ca. et år efter, at de konkrete BNBO er udpeget i efteråret 2018.

Fakta: Vaskepladser ”købes” fri

 

  • I lovforslaget indgår det, at der ikke må etableres nye vaskepladser i BNBO
  • Eksisterende vaskepladser i BNBO må ikke længere bruges til at påfylde og vaske pesticidsprøjter.
  • Den lokale vandforsyning betaler godtgørelse til ejeren af vaskepladser, der tages ud af drift. Miljøstyrelsen træffer afgørelse i hver enkelt sag.
  • Der kan under særlige omstændigheder dispenseres fra forbuddet. Det gælder bl.a., hvis vandprisen stiger mere end 1.000 kr. pr. vandmåler. En vandmåler kan gælde for en husstand, men det kan også være f.eks. en virksomhed, en skole eller andet.
  • Vandforsyningen kan vælge at fordele opkrævningen hos vandforbrugerne af udgiften til godtgørelsen over en kortere årrække.
  • BNBO er en udvidet beskyttelse i de tilfælde, hvor BNBO rækker ud over de gældende beskyttelseszoner. I de nuværende regler er der afstandskrav for etablering af vaskepladser på 50 m til almen vandforsyning, 25 m til ikke almen vandforsyning og 50 m til overfladevand og § 3 områder. Dertil er der afstandskrav for påfyldning eller vask af sprøjte, hvor udbringning finder sted på 300 m til indvindingssteder til drikkevandsformål og 50 m til overfladevand.
  • Af de ca. 7.000 boringer til almene vandforsyninger i Danmark har kommunerne beregnet BNBO for ca. 3.000 og staten har beregnet til ca. 4.000.

 

 

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Malene Kristensen, tlf. 22 13 08 34, email: malek@mfvm.dk

Kontorchef Mette Hyldebrandt-Larsen, tlf. 41 27 25 29, email: mhy@mst.dk


MENU