Gå til hovedindholdet

Genbrugt asfalt baner vej for besparelser og bedre miljø

Danmark kan spare et trecifret millionbeløb på at genanvende asfalt. Et nyt projekt er sat i gang på motorvejsstrækning mellem Herning og Holstebro, hvor op til 30 procent af materialet er genanvendt asfalt, uden at man går på kompromis med kvaliteten.

Publiceret 28. juni 2017

På en del af motorvejsstrækningen mellem Herning og Holstebro lægges en helt ny og særlig miljøvenlig type asfalt. Det er første gang, at det øverste lag asfalt, det såkaldte slidlag, som udlægges på en motorvej, består af 30 procent genbrugt asfalt fra anden vej. Slidlaget er en vejs dyreste lag, og derfor er der mange penge at spare ved mere genbrug.

- Danmark kan spare et trecifret millionbeløb ved at bruge genanvendt asfalt til vejbygning. Samtidig er det afgørende, at de genbrugte materialer er ligeså gode som nye. Hvis vi kan være first mover på dette område, kan teknologien bag have stort eksportpotentiale for Danmark til udlandet, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

 

Kommuner kan spare millioner ved at gå nye veje

I 2013 blev der produceret 1,5 mio. tons asfalt til nye slidlag, men kun 150.000 tons var genbrugte materialer. Vejreglerne tillader i dag op til 30 procent genbrug for udvalgte typer, og grænsen kan på sigt hæves, hvis kvaliteten er god nok.

Det danske samfund vil ifølge projektrapporten formentlig kunne spare trecifrede millionbeløb årligt ved at hæve andelen af genbrugt asfalt. Udover mindre pres på jordens ressourcer vil øget genbrug af asfalt potentielt kunne medføre en reduktion på 10-20 procent af den samlede CO2-udledning fra fremstilling af slid- og bindelag. Det svarer til en årlig reduktion på mere end 10 mio. kg. CO2.

- Det er klart, at kan vi spare store millionbeløb og samtidig bidrage til et bedre miljø, så er det meget interessant for os. Veje fylder meget i de kommunale budgetter. Det vigtige for os er at få klarlagt, om kvaliteten holder, og at den er ligeså god som helt ny asfalt. Det er dét, som laboratorieundersøgelser og vejstrækningen mellem Herning og Holstebro skal vise os, siger formand for Teknik og Miljøudvalget i Kommunernes Landsforening, Jørn Pedersen (V).

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP) har støttet asfalt-projektet med godt 2,5 mio. kroner.

 

FAKTA om genbrug af asfalt

·            Projektet ”Cirkulær Asfaltproduktion i Danmark” har til formål at spare ressourcer ved produktion og udlægning af asfalt i Danmark.

·            Der er knap 71.000 km. kommunale veje i Danmark, mens staten har 3.800 km. Kommunerne bruger hvert år fem mia. kr. på vedligehold og drift af veje, mens der hvert år investeres 3 mia. kr. i nye veje. Staten bruger årligt ca. én mia. kr. på vedligehold og drift.

·            En vejbane er omtrent en halv meter dyb og bygget op af mange forskellige lag og materialer. Det øverste lag – slidlaget – skal være topkvalitet. F.eks. må der ikke kunne trænge vand ned i asfalten, den skal være holdbar og robust, kunne give sig lidt, og visse specielle typer har endvidere særlige egenskaber, f.eks. støjdæmpning og lavere rullemodstand. Det er de øverste lag, som projektet har fokus på.

·            Efter at have gennemført en meget omfattende række laboratorieforsøg skal asfalten med 30 procent genbrugt materiale nu udlægges på en delstrækning af den nye motorvej mellem Herning og Holstebro. Der udlægges to strækninger, én med helt ny asfalt og én med delvis genbrug, så slitage og udvikling kan sammenlignes, når strækningen åbner for biler.

·            Projektet skal vise, at man ved ny teknologi med lagvis affræsning af den gamle asfalt, bedre sortering, målrettet opbevaring m.m. kan genbruge meget mere.

·            Projektet er drevet af Teknologisk Institut med tilskud fra MUDP, som har bevilliget 2.538.000 kr. Projektet startede i 2015 og forventes afsluttet i 2017.

·            Foruden Teknologisk Institut deltager Lemminkäinen, Vejdirektoratet, Asfaltindustrien og Kommunernes Landsforening i projektet.

Kilde: KL, Teknologisk Institut og Miljøstyrelsen

 

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær i Miljø- og Fødevareministeriet Ming Ou Lü, tlf. 2077 0459, e-mail: minol@mfvm.dk

AC-tekniker i Miljøstyrelsen Lasse Tellerup Møller, tlf. 7254 4016, e-mail: latha@mst.dk

Projektleder og civilingeniør hos Teknologisk Institut Ole Grann Andersson, tlf. 7220 3209, e-mail: olan@teknologisk.dk


MENU