Gå til hovedindholdet

Grøn hjælp sparer virksomheder penge

Små- og mellemstore virksomheder oplever store energibesparelser efter at have fået hjælp til bedre miljøledelse. Med initiativet Styr på miljøet vil miljø- og fødevareministeren hjælpe virksomheder i gang.

Publiceret 3. februar 2016

Elforbruget faldt med 20 procent pr. produceret enhed hos virksomheden Easyfood i Kolding, og besparelsen på gasforbruget var næsten det samme. Brødproducenten har gennem flere år arbejdet strategisk med miljøledelse. Nu skal mange flere virksomheder have tilbud om hjælp til at gøre det samme.

- Der er mange penge at spare for vores små- og mellemstore virksomheder ved simple miljøtiltag, som at lukke porten til lageret, så varmen ikke slipper ud, eller ved at sortere affaldet, så man kun betaler for afhentning af de nødvendige mængder. Men for mange mindre virksomheder kan det være en stor mundfuld at gå i gang med arbejdet. Derfor gør vi det nu nemmere for virksomhederne at komme i gang, så de får værktøjerne til at gøre noget godt for miljøet, samtidigt med at de frigiver flere ressourcer til at drive forretning, siger miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen.

Kunder efterspørger miljøprofil

Gennem samarbejde med Key2Green, et regionalt grønt netværk for virksomheder, kan virksomhederne blive klogere på, hvad der skal til for at komme i gang med miljøledelse. Der afholdes fem inspirationsmøder rundt om i landet:

o    3. februar 2016 i Rødding. Yderligere info hos GREENET / groNet

o    9. marts 2016 i Aalborg. Yderligere info hos NBE NordDanmark

o    14. marts 2016 i Odense. Yderligere info hos MiljøForum Fyn

o    15. marts 2016 i Vejle. Yderligere info hos Green Network

o    11. maj 2016 i Hillerød. Yderligere info hos CPH Business

For eksempel handler det om at systematisere overvågningen af, hvor meget vand, varme og el virksomheden bruger, eller kun at bestille afhentning af skrald, når containeren er fyldt op. Mange af virksomhedernes kunder efterspørger en miljøprofil, så der er forretningsmæssig værdi i at prioritere miljøledelse.

- Der er ingen tvivl om, at vores arbejde med miljøledelse har hjulpet os til at effektivisere. På elforbruget har vi opnået en reduktion på 20 procent pr. produceret enhed, og det gør os mere konkurrencedygtige, siger Flemming Paasch fra Easyfood i Kolding.

Miljø- og Fødevareministeriet vil i samarbejde med Key2Green hjælpe 45 små- og mellemstore virksomheder i gang med miljøledelse. Virksomhederne bliver udvalgt via de fem inspirationsmøder.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jeanette Løv Rasmussen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 9359 7070, e-mail: jelra@mfvm.dk

Fuldmægtig Sune Kirkegaard Rotne, Miljøstyrelsen, tlf. 7254 4599, e-mail: sukro@mst.dk

Kvalitetskoordinator og miljøansvarlig Rikke Hammer Madsen, Easyfood A/S, tlf. 7630 8700, e-mail:  rhm@easyfood.dk

Sekretariatschef  Mogens Michael Møller, Key2Green, tlf. 2945 3248, e-mail: mmm@key2green.dk

Kort om miljøledelse i små- og mellemstore virksomheder:

Projektet Styr på miljøet løber til udgangen af 2016

I alt 45 små- og mellemstore virksomheder får tilbud om at få gennemført en såkaldt GAP-analyse, som viser, hvor langt de er fra at kunne få enten Key2Greens miljødiplom eller et miljøledelsessystem, der lever op til kravene i den nye ISO 14001

En højere ressourceeffektivitet – som fx kan opnås gennem et systematisk miljøarbejde – kan give danske virksomheder store besparelser. I danske industrivirksomheder udgør omkostninger til råvarer og halvfabrikata 53 % af virksomhedernes totale omkostninger. Ligeledes har en undersøgelse vist, at der er et potentiale på at spare 7 milliarder kroner årligt – alene ved at løfte de mindst ressourceeffektive virksomheder til et gennemsnitsniveau

Key2Green er en national paraplyorganisation for fem regionale grønne erhvervsnetværk og består af konsulenter, som i forvejen er i tæt kontakt med lokale virksomheder


MENU