Gå til hovedindholdet

Heden futtes af

For at holde lyngen ung og frisk bliver der i de kommende uger sat ild til flere heder. Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen er mandag med, når Naturstyrelsen brænder en hede af i Vestjylland.

Publiceret 17. marts 2017

Det er med fuldt overlæg, at miljø- og fødevareminister Esben Lunde mandag den 20. marts sætter ild til den statsejede Lønborg Hede, der ligger nær Skjern. Det sker for at bevare hedens blomstrende lyng og de åbne vidder. Uden ild og anden målrettet naturpleje vil hederne hurtigt gro til i krat og skov.

- Hederne er unik natur og et stykke Danmarkshistorie, som vi skal passe godt på. De påsatte brande baner vej for en bedre natur, så der er ingen grund til at slå alarm, hvis man her i det tidlige forår kommer forbi en hede i flammer, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Mens ildebrandene fjerner gammel lyng og græs i hedeområderne, så bliver de afsvedne lyngplanter hurtigt erstattet af nye, friske skud. Lyngplanter sætter hvert år tusindvis af frø, der kan ligge i jorden i årevis, og varmen fra ilden får frøene til at spire, så lyngen bliver ung og frisk.

Mere hede skal plejes

Som en del af de nye Natura 2000-plejeplaner for de lysåbne naturtyper på statens arealer i Natura 2000-områderne skal der i perioden fra 2016-2021 afbrændes op mod 7.200 hektar heder særligt i Midt- og Vestjylland. Ud over afbrændinger bliver hederne plejet f.eks. med græssende kvæg, tørveskrælning og manuel rydning af opvækst.

- Det er ikke nyt, at hederne bliver brændt af, for metoden stammer helt tilbage fra hedebøndernes tid. Men i de kommende år skruer vi op for antallet af ildebrande. Mange planter og dyr lever eller yngler på hederne. De vil forsvinde, hvis heden ikke plejes og holdes lysåben, siger Esben Lunde Larsen.

Naturstyrelsen brænder i den kommende tid de statsejede heder af over det meste af Jylland, hvis vejret tillader det.

Fakta: Sådan foregår afbrændingen

Hedeafbrænding foregår i det tidlige forår, inden fugle og smådyr begynder at yngle, og krybdyr kommer frem fra deres gemmesteder. Hedeafbrænding må derfor kun foretages i perioden 1. september til 30. marts. Det er kun en mindre del af den enkelte hede, der brændes af på én gang. Når området er lille, kan evt. smådyr nå at forlade det. Før ilden tændes, laves et brandbælte rundt om området. Der er personale med ildslukkere på stedet. Politiet er informeret, og der er indhentet tilladelse hos den lokale brandinspektør. Alle er velkomne til at se de brændende heder, men man skal holde sig væk fra ilden og rette sig efter anvisninger fra Naturstyrelsens medarbejdere.

Tid og sted: Se heden brænde

Lønborg Hede

Mandag den 20. marts kl. 15.15

Mødested er krydset mellem Bjerregårdvej-Østerhedevej. Nærmeste adresse: Østerhedevej 16, 6893  Hemmet.

For vejvisning: Skovfoged Ole Knudsen, Naturstyrelsen, tlf. +45 21418612.

OBS: Hedeafbrændingerne afhænger af vejret og kan derfor aflyses på dagen. Pressen kan tilmelde sig ved at kontakte pressesekretær Jens Fuglsang Edelholt, tlf.: 91 35 69 96, e-mail: jefed@mfvm.dk. På dagen gives der besked, hvis arrangementet bliver aflyst.


MENU