Gå til hovedindholdet

Længe ventet EU-enighed om affald

Efter to års forhandlinger har EU-landene nu vedtaget mål for deponi samt ambitiøse mål for genanvendelse af affald, der vil fremme en mere cirkulær økonomi i Europa.

Publiceret 21. december 2017

EU-landene skal fremover deponere langt mindre affald og genanvende langt mere, end vi gør i dag. Det står klart, efter at der i EU netop er blevet enighed om seks nye affaldsdirektiver. 

I 2025 skal 55 % af husholdningsaffaldet genanvendes. I 2030 er målet 60 % og i 2035 65 %. For første gang er der sat et mål for, hvor meget husholdningsaffald hver medlemsstat højst må deponere, dette mål er sat til 10 % i 2035.
   
- Det er nogle meget ambitiøse mål, der nu er vedtaget. Særligt deponimålet vil blive udfordrende for flere lande, selvom vi længe har været i mål med det i Danmark. Genanvendelsesmålene er også med danske øjne ambitiøse, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

- Regeringen har netop arbejdet for ambitiøse og realistiske mål. Det er det, vi har fået. Jeg glæder mig over, at de nye direktiver giver mere lige konkurrencevilkår og en mere cirkulær økonomi, der vil gavne både vækst og miljø.

Ud over mål for deponi og genanvendelse af husholdningsaffald indeholder de nye direktiver også krav til, hvor meget emballageaffald, der skal genanvendes.

 

Krav kan blive en fordel

Det er blevet forhandlet seks affaldsdirektiver. Det er blandt andet nye versioner af direktiverne for affald, emballage og deponi, der netop er vedtaget. Det betyder nye krav til både kommuner og erhvervsliv.

- Fremover vil kommuner skulle indsamle det organiske affald fra husholdninger til genanvendelse. Det gør langt fra alle i dag, men vi ved, at mange flere har planer om det, siger Esben Lunde Larsen.

- Erhvervslivet bliver pålagt at sørge for, at det emballage, de producerer, bliver genanvendt. Begge dele er en udfordring, men vi vil gøre vores bedste for, at de nye krav bliver implementeret fornuftigt, så de kan bruges til fordel for både miljø og økonomi.

Status for de seks direktiver er, at der nu er opnået enighed mellem Rådet, Parlamentet og Kommissionen i EU, og aftalen skal formelt vedtages i starten af det nye år.

 

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, e-mail: jolyk@mfvm.dk, tlf.: 45 93 59 70 82

Miljøstyrelsen: Kontorchef Camilla Bjerre Søndergaard, e-mail: cabs@mst.dk tlf.: 2220 1733

 

Fakta om den nye aftale:

Tabel 1                                   

Nye fælleseuropæiske målsætninger i revision af EU’s affaldsdirektiver

Målsætning

 

 

Mål i 2025

Mål i 2030

Mål i 2035

Deponering af husholdningsaffald (maksimum)

 

-

-

10 pct.

Genanvendelse af emballageaffald (minimum)

 

65 pct.

70 pct.

-

Genanvendelse af husholdningsaffald (minimum)

 

55 pct.

60 pct.

65 pct.

 

·            Fra 2023 er der krav om separat indsamling af organisk husholdningsaffald

·            Fra 2025 er der krav om separat indsamling af tekstiler

·            Fra 2025 bliver det obligatorisk at have producentansvar på emballager

·            Der bliver med aftalen øget fokus på forebyggelse af affald

·            Der bliver fremadrettet kun en måde at beregne genanvendelse på

·            I aftalen er der også revision af en række centrale definitioner

 

 


MENU