Gå til hovedindholdet

Landmænd bliver trukket mindre i støtte

Sidste år blev de danske landmænd trukket 20 procent mindre i landbrugsstøtte end året før, viser ny opgørelse.

Publiceret 5. september 2017

Når en landmand ikke overholder kravene til landbrugsstøtte, bliver støtten reduceret.

I 2016 blev der indført nye regler for støtteordningen grundbetaling, som er den direkte støtte til landmænd. Ændringen betød, at de økonomiske sanktioner blev ændret, og det har været medvirkende til, at de danske landmænd sidste år blev trukket 20 pct. mindre i den direkte landbrugsstøtte end året før.

Faldet i landmændenes træk i landbrugsstøtten fremgår af en ny opgørelse fra Landbrugsstyrelsen.

- Det er positivt, at de danske landmænd samlet set er blevet trukket mindre og mindre i landbrugsstøtte over de seneste år, fordi det betyder, at landmændene i højere grad får udbetalt den støtte, som de budgetterer med. Regeringen har gennem EU presset på for, at sanktionsreglerne blev ændret, så de passer bedre med karakteren af overtrædelsen. Det er lykkedes, og det er effekten af det, der nu slår igennem, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Landmænd bedre til at overholde krav

I 2016 blev landmændene trukket i alt 7,8 millioner kroner i den direkte landbrugsstøtte, fordi de ikke overholdt reglerne for landbrugsstøtten. Det er et fald på cirka 1,8 millioner kroner i forhold til 2015, svarende til cirka 20 procent.

Dermed fortsætter tendensen fra 2014-2015, hvor landmændenes træk i landbrugsstøtten faldt fra cirka 18 millioner kroner til cirka 9,5 millioner kroner.

Samtidig er landmændene blevet bedre til at overholde de tre grønne krav, der er en betingelse for at få den grønne støtte. Det er for eksempel krav om flere typer afgrøder på bedriften. Det betyder, at landmændene også blev trukket mindre i den såkaldt grønne støtte.

- På trods af at de grønne krav stadig er ret nye, er de danske landmænd allerede blevet godt fortrolige med dem. Det vidner for mig at se om landmændenes store arbejdsomhed og tilpasningsevne. Det glæder mig derfor, at landmændene også bliver belønnet for deres hårde arbejde, siger Lise Bech, landbrugsordfører for Dansk Folkepart.

Fakta

  • I alt søgte landmænd på 39.421 bedrifter om landbrugsstøtte for cirka 6,1 milliarder kroner i 2016.
  • Landmændene blev efterfølgende trukket 7,8 millioner kroner i den direkte landbrugsstøtte, hvilket er et fald i trækket på cirka 20 procent i forhold til 2015.
  • Landmænd kan søge om direkte støtte under følgende ordninger: grundbetaling, grøn støtte, ø-støtte og unge nyetablerede landmænd.
  • For at få landbrugsstøtten skal landmændene overholde kravene for støtten. Hvis de ikke overholder kravene, bliver de sanktioneret økonomisk.

Yderligere oplysninger:

Pressechef Jens Fuglsang Edelholt, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 9135 6996, jefed@mfvm.dk

Landbrugsstyrelsens pressevagt, tlf.: 41 89 25 07, e-mail: kommunikation@lbst.dk


MENU