Gå til hovedindholdet

Landmænd får flere muligheder for at bekæmpe rotter

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre har vedtaget en ny rottehandlingsplan, der skal bremse de stigende rotteproblemer i Danmark. Planen indeholder i alt 17 forskellige indsatser.

Publiceret 16. november 2017

Nu skal det være lettere for landmanden at bekæmpe rotter.

Regeringen, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre er klar med en ny rottehandlingsplan. Den indeholder 17 forskellige indsatser, der skal gøre kampen mod rotter mere effektiv og give blandt andet landmænd flere muligheder for at bekæmpe rotter.

Rotteplagede landmænd vil fremover selv kunne tage kampen op mod skadedyrene. Tidligere var landmanden henvist til at få assistance fra en autoriseret rottefænger fra kommunen eller en privat bekæmper.

- Landmanden skal kunne svare hurtigt og kontant igen, når rotterne viser sig. Det er nu engang mere omkostningseffektivt og lettere, at landmanden selv tager affære, end at han først skal kontakte kommunen eller en privat rottefænger, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Landmænd, der ønsker selv at udføre rottebekæmpelse, skal gennemføre et 1-dages kursus i blandt andet rotternes biologi og forebyggelse samt sikker håndtering af rottegift, inden de må kaste sig over rottebekæmpelsen.


Mere effektiv bekæmpelse

Særligt i det åbne land og i byernes parker har rottebekæmpelsen hidtil været hæmmet af, at bekæmpelse med gift kun har været tilladt i en afstand af op til 10 meter fra bygninger. Handlingsplanen foreslår en lempelse af dette krav, så der uden dispensation kan anvendes gift ved kilden til rotteproblemet, også selv om det er længere end 10 meter fra bygninger.

- Med dette tiltag giver vi mulighed for en hurtig og effektiv indsats mod rotter, inden de for alvor bliver et problem. Før var det kun muligt at forsvare sig mod rotterne, men nu bliver det muligt også at gå til angreb og få standset rotteplagen én gang for alle, siger Venstres miljø- og fødevareordfører Erling Bonnesen.


Mindre bureaukrati i bekæmpelsen

Rottehandlingsplanen indeholder flere initiativer, der vil fjerne noget af det bureaukrati, der i dag er i rottebekæmpelsen. Blandt andet vil rottefængerne fremover bruge mindre tid på at planlægge deres ture rundt til rotteplagede ejendomme.  Ejeren behøver kun at være til stede på det første besøg, hvor personen i dag skal være til stede ved alle besøg. Det krav har erfaringsmæssigt kostet rottefængerne meget spildtid.

- Nogle af de hidtidige krav har været decideret bureaukratiske benspænd for en effektiv rottebekæmpelse. Det tager vi et opgør med. Vi skal selvfølgelig bruge vores ressourcer på at gøre noget ved problemerne med rotter, og ikke på at leve op til unødvendige krav, siger Esben Lunde Larsen.


Mere forebyggelse

Rottebekæmpelsen har været til diskussion i Folketinget. Her er Miljø- og Fødevareudvalget enige om, at det skal være muligt for, at kommunerne sætter flere rottespærrer i kloakken, hvilket kan begrænse rotternes adgang til særligt sårbare ejendomme.

- I dag skal kommunerne opsætte rottespærrer ved offentlige institutioner som skoler, børnehaver og plejehjem, hvis de vurderer det er hensigtsmæssigt. Med denne handlingsplan skærpes indsatsen, så det nu bliver et krav, at kommunerne skal opsætte rottespærrer, hvor det er teknisk muligt og derudover også tilbyde opsætning af rottespærrer hos alle private skoler og daginstitutioner, siger Pia Adelsteen (DF), formand for Miljø- og fødevareudvalget.

De Radikale står også bag rottehandlingsplanen.

- For de Radikale er det vigtigt, vi får taget hånd om problemet med rotter i byerne, særligt omkring ældre og børn. Det har vi arbejdet for længe. Derfor er vi glade for, at der nu strammes op om kravet til at opsætte rottespærrer ved offentlige institutioner, siger Det Radikale Venstres miljøordfører Ida Auken.

Læs alle rottehandlingsplanens initiativer her.

 

Yderligere oplysninger:
Pressesekretær Ming Ou Lü, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf.: 20 77 04 59, e-mail: minol@mfvm.dk

Kontorchef Rasmus Moes, Miljøstyrelsen, tlf.: 41 96 94 27, e-mail: rasmo@mst.dk 


Fakta: Her er de 17 elementer i rottehandlingsplanen

Styrket forebyggende indsats
Præcisering af krav ved installation og servicering af rottespærrer
Krav om rotteundersøgelse ved opsætning af rottespærrer 
Styrket indsats ved vildtfodringspladser

Mere effektiv rottebekæmpelse
Øget krav om opsætning af rottespærrer ved offentlige institutioner
Kommunens handlingsplan gældende for privat bekæmpelse
Bedre datagrundlag 
Primærproducenters bekæmpelse på egen bedrift
Udvidet adgang til fuld rotteautorisation
Udenfor kommunal åbningstid

Administrative lettelser
Tilstedeværelse ved bekæmpelsesbesøg
Mere målrettet tilsyn med landbrug
Administrativ lettelse for sikringsordninger

Bedre anvendelse af bekæmpelsesmidler
Ny strategi for at undgå resistens
Retningslinjer for bedre anvendelse af rottegift
Mulighed for gasning af rotter
Kildebekæmpelse af rotter mere end 10 meter fra en bygning
Adgang til dispensation for brug af rottegift


MENU