Gå til hovedindholdet

Miljø- og fødevareministeren skruer ned for antibiotikaforbruget i svinestaldene

Nu skal landmændene indstille sig på at bruge mindre antibiotika i svineproduktionen. Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen sænker nu grænsen for, hvor meget antibiotika landmændene må bruge til svin.

Publiceret 31. maj 2018

Danske landmænd skal til at bruge mindre antibiotika til deres svin. Selvom antibiotikaforbruget er faldet i løbet af det seneste årti, er det stagneret de seneste måneder, og viser en stigende tendens.

Derfor er der behov for handling, og det får miljø- og fødevareminister Jakob Elleman-Jensen til at gribe ind med en stramning af grænseværdierne.

”Antibiotikaresistens er et problem, vi skal tage meget alvorligt. Det er rigtig godt, at vi har set en reduktion i forbruget over de sidste mange år, og nu er der brug for en ekstra slutspurt for at kunne nå målet,” siger Jakob Elleman-Jensen.

Jakob Ellemann-Jensen vil derfor sænke grænseværdierne for antibiotikaforbruget til svin.

MRSA-handlingsplanen fra 2015, der er vedtaget af et bredt flertal i Folketinget, har et mål om, at antibiotikaforbruget til svin skal reduceres med 15 procent inden udgangen af 2018 i forhold til forbruget i 2014.

Hvis målet bliver nået, vil der være tale om en reduktion på 30 procent siden 2009, hvor forbruget toppede. Fødevarestyrelsen vurderer, at den lavere grænse vil betyde, at knap 400 svinebesætninger skal sænke deres forbrug yderligere.

”Dyrevelfærden i Danmark er høj, og medicinforbruget ligger lavt. Vi følger udviklingen i antibiotikaforbruget tæt, og vi er meget ambitiøse i Danmark,” siger Jakob Ellemann-Jensen.

Danmark er det land i EU, der har lavest brug af antibiotika per kg kød, blandt andre lande, der har intensiv husdyrproduktion ifølge en rapport fra EU’s medicinalagentur fra oktober 2017.


Fakta:

Grænseværdien i Fødevarestyrelsens Gult kort-ordning bliver sænket med 15 procent.
Læs mere om gult kort-ordningen her.


Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Ming Ou Lü, 2077 0459, minol@mfvm.dk 


MENU