Gå til hovedindholdet

Miljø- og fødevareministeren udpeger ny formand for Nationalpark Mols Bjerge

Jørgen Blach skal være formand for bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge i de næste fire år.

Publiceret 4. oktober 2017

I dag har bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge fået ny formand. Regeringen har besluttet at udpege landmand Jørgen Blach, som ny formand for bestyrelsen for Nationalpark Mols Bjerge.

- Vores nationalparker rummer noget af vores fineste natur og byder på spændende oplevelser for danskere og turister. Med Jørgen Blach i spidsen er bestyrelsen godt klædt på til at fortsætte det gode arbejde med at udvikle Nationalpark Mols Bjerge. Jørgen Blach har engagement, et stort kendskab til lokalområdet og god føling med de interesser, der er på Mols. Det er præcis de kvaliteter, der er brug for, siger miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Bestyrelsen er nationalparkens øverste ledelse, og den skal i samarbejde med lokalbefolkningen og organisationer sørge for, at den plan, der er udarbejdet for nationalparken, bliver gennemført.

Nationalparkbestyrelsen vil udover formanden bestå af ti medlemmer, som udpeges af miljø- og fødevareministeren efter indstilling fra en række organisationer. Den øvrige bestyrelse er endnu ikke udpeget.

Jørgen Blach ser frem til at træde ind i bestyrelsen og glæder sig til at komme i gang med arbejdet.

- Jeg er utrolig glad og stolt over udnævnelsen. Jeg går til opgaven med lyst og åbent sind og vil forsøge at yde en indsats til gavn for vores fantastiske nationalpark sammen med alle relevante interessenter her på Mols. Nationalpark Mols Bjerge har stor betydning for området, og det skal den også have på sigt. Derfor glæder jeg mig over at arbejde med den fortsatte beskyttelse af det unikke landskab i Mols Bjerge, siger Jørgen Blach.

Fakta

  • Jørgen Blach driver et landbrug med ca. 2.300 ha landbrugsjord, hvoraf ca. 1.000 ha er ejet og resten er forpagtet. Forpagtningen omfatter Rugaard Gods, der har jord beliggende inden for Nationalpark Mols Bjerge. Ved siden af landbruget er Jørgen Blach formand for Kolindsund Pumpelag.
  • Formanden og medlemmerne udnævnes af miljø- og fødevareministeren for en periode af fire år.
  • Bestyrelsen vil, udover formanden, bestå af ti medlemmer, som udpeges af Syddjurs Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet, VisitDenmark, Landbrug & Fødevarer, Dansk Skovforening, Dansk Botanisk Forening, Naturstyrelsen, Danmarks Jægerforening og det lokale nationalparkråd.
  • Nationalparkbestyrelsen etablerer, driver og udvikler nationalparken. Den skal først og fremmest udarbejde en nationalparkplan, der bliver revideret hvert sjette år. Bestyrelsen er nationalparkens øverste ledelse, og den skal – bl.a. i samarbejde med lokalbefolkningen og organisationer – sørge for, at nationalparkplanen bliver gennemført.

Yderligere oplysninger:

Pressesekretær Jonatan Lykke-Olesen, Miljø- og Fødevareministeriet, tlf. 9359 7082, e-mail: jolyk@mfvm.dk

 

 

 


MENU